OFFENTLIGT ANSATTE INVITERES TIL AT LUGE UD I UNØDIGE REGLER

Simon Emil Ammitzbøll

Tidl. Økonomi- & Indenrigsminister


Læs mere på ministerets hjemmeside her.

Den udvidede udfordringsret er en del af regeringens sammenhængsreform og har tilsvarende den tidligere udfordringsret til formål at bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proceskrav, dokumentation mv., så der kan sættes yderligere fokus på resultater og skabes rum til god ledelse og større frihed i opgaveløsningen.

Retten til at udfordre uhensigtsmæssige regler er forankret hos medarbejdere, ledere og private leverandører i både stat, region og kommune. Det er både muligt at komme med regelforenklingsforslag til lokale og statslige regler. Forslag til forenkling af lokale regler og procedurer behandles i den pågældende kommune, region eller statslige institution, mens forslag relateret til statslige regler indsendes til det relevante ministerium.

Med udfordringsretten opfordres medarbejdere, ledere og private leverandører til både at indsende forslag om regelforenkling og søge om dispensation fra de gældende regler med henblik på at afprøve nye måder at gøre tingene på i den offentlige sektor.

"At turde forlade `plejer´

og vores komfortzone"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISION



SAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved