REPORTAGE: LEDERNE I

DEN VARME STOL

Publicering af website

LEDERFORUM 3/11-2017

Lederne kom under konfetti-beskydning, da der endeligt blev trykket på "Udgiv"-knappen for hjemmesiden www.faxeifaellesskab.dk under selve præsentationen til Lederforum den 3. november 2017.

Hvis en leder eller to havde regnet med at læne sig tilbage og bare lytte denne fredag formiddag i Lederforums tegn, så tog de fejl.

Apropos fejl; Kommunaldirektør Thomas Eriksen åbnede netop dagen med at folde begrebet "fejl" ud. Det er vigtigt at særligt ledere kan kende forskel på fejl begået ifm. prøvehandlinger og fejl pga. eksempelvis sløseri. Fejl er uundgåelige, faktisk nødvendige i innovative processer. Uden fejl, får man ikke adgang til det geniale. Men det er selvfølgelig ikke en fribillet til uansvarlighed. Thomas Eriksen minder yderligere om, at Faxe er tilvalg. På flere plan. Og peger bl.a. på at tilvælge mod, nysgerrighed, at tænke højt og gode relationer.

Hjemmesiden faxeifaellesskab.dk blev gennemgået og publiceret, efterfulgt af et aktuelt eksempel på modige prøvehandlinger fra Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Områdets centerchef Kasper Sonne præsenterede sammen med Louise Geiseler det spændende Task Force-projekt samt tankerne bag og perspektiverne på sigt.

Derfra blev alle ledere i salen udfordret med spørgsmål om, hvordan de hver især kan hente læring fra Task Force-projektet. Gemt i spørgsmålene; en øvelse i at søge centrale inspirationsfragmenter - på tværs af klassiske fagskel - for at kvalificere egen praksis i Faxe i Fællesskab.

Alle organisationens beslutningstagere blev siden bedt om at løse en umiddelbar simpel fællesskabsøvelse, som er noget sværere i praksis end i teorien. Med øvelsen frisk i kroppen, blev de bedt om at diskutere og identificere de vigtigste koder for at løfte i fællesskab.

På skuldrene af disse erfaringer, bragte dagens konferencier, proceslederen for Faxe i Fællesskab Thomas Børager, kulturforandringsprojektets udvikling på banen og koblede det til den ledelsesmæssige formidlingsopgave. Er det overhovedet muligt for en stor organisation både at fremstå som ét fællesskab SAMTIDIG med at hvert center, hver enhed, hver institution kan bevarer sit særkende? Hvordan formidler en samlet ledergruppe status på Faxe i Fællesskab ens og samtidigt forskelligt...?

Bud på at løfte denne opgave i fællesskab, blev grundigt diskuteret ved bordene og udbedt nedskrevet og forklaret efterfølgende.

Afslutningsvist rundede direktør Kirsten Jacobsen dagen af med, at minde om, at Faxe i Fællesskab er at dele gode historier, være generøse overfor hinanden og søge innovative løsninger i fællesskab. Ligesom hun bad alle bruge nogle minutter på mentalt at besøge sig selv om år...

Lederne kom med andre ord ikke til at kede sig. Der blev diskuteret lystigt ved bordene og der kom mange spændende refleksioner op til overfalden. De mange bud på indgangsvinkler til opgaverne, afslørede at innovationens største potentiale gemmer sig i de rige nuancer vores fællesskab favner.

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISION



SAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved