Faxe Leder og Lærings Akademi

Faxe Leder & LæringsAkademi

- træningsbane for fællesskabelse

LOKAL INDSIGT MED GLOBALT UDSYN

 

Der er mange måder at skabe gode resultater på. Men vi vil gerne tillade os, at sigte efter de rigtig interessante løsninger. I det lys, tænker flere bare mere - og det potentiale vil vi forsøge at frigøre!

 

Ligesom alle andre ansvarlige arbejdspladser, ønsker Faxe kommune helt naturligt at tiltrække og fastholde talentfulde mennesker. Ledere lykkes kun i et frugtbart samarbejde med deres medarbejdere. Og medarbejdere lykkes kun i et frugtbart samarbejde med borgere og erhvervsdrivende.

 

Med Faxe kommunes fokus på at kultivere Innovation & Samskabelse i hele organisationen, følger helt naturligt et behov for at give centrale aktører adgang til målrettet kompetenceudvikling. Derfor har vi etableret Faxe Leder & LæringsAkademi. Det er ikke tænkt som en konkurrent til de etablerede uddannelsesinstitutioner. Akademiet kan, som en intern samarbejdspartner, imidlertid hele tiden plukke, forme og tilpasse temaer, som optager kommunens ledere og ambassadørerne for `Faxe i Fællesskab´.

 

På Faxe Leder & LæringsAkademi tages der udgangspunkt i klassiske discipliner som eksempelvis kommunikation, ledelse af kulturforandring, dialog- og udviklingsværktøjer. Men i bedste samskabelsesånd vil det regulere sig i forhold til de enkelte deltageres kerneopdrag og hvor langt `Faxe i Fællesskab´ er i sin udrulningsproces – så både akademiet og processen hele tiden er i takt med tiden.

 

En af de væsentligste koder for Akademiet, er sigtet på det praksisnære. Det vil sige, at øvelser er baseret på håndgribelige og genkendelige dilemmaer fra den lokale dagligdag. Læringsmiljøet er dynamisk og ambitiøst. Der er en løbende vekselvirkning mellem refleksion og konkrete, handlingsbærende opgaver, som sigter på at kunne anvendes direkte i deltagerens daglige virke efterfølgende.

 

Sidst, men ikke mindst, er Faxe Leder & LæringsAkademi et sted hvor de centrale aktører lærer af hinandens udfordringer og får etableret værdifulde tværorganisatoriske bånd, til gavn for deres egen praksis – afledt samtlige medarbejdere, borgere og erhvervsdrivende – og ultimativt; at omdrejningspunktet for `Faxe i Fællesskab´ om Innovation & Samskabelse i hele organisationen slår rødder, vokser og øger evnen til at lykkes i fællesskab.

- og dermed gør kommunen til et aktivt og bevidst tilvalg.

 

Indholdet kvalificeres af både interne og eksterne aktører. Herunder af førende forskere og praktikere.

 

Hen over de næste par år, har akademiet i særlig grad fokus på ledelse af kulturforandring, på samskabelse og innovation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte

Thomas Børager, Procesleder

E: tbrag@faxekommune.dk

Kirsten

JACOBSEN

 

Direktør

- fortæller bl.a. om at vise vej som leder

94% af de adspurgte ledere oplever, at akademiets indhold i passende grad eller i høj grad er praksisnært og direkte anvendeligt.

Træningsdag

KOMMUNIKATION

 

Der gives rum til de fortællinger, som måske gemmer sig lidt. Ledernes kendskab til hinandens praksis og funktionsområder, er afgørende for Faxe Kommunes evne til at lykkes - særligt ved komplekse opgaver.

Thomas

BØRAGER

 

Procesleder

- en af akademiets centrale udviklere og gennemgående facilitator.

89% af de adspurgte ledere oplever, at Faxe Leder & LæringsAkademi giver dem mulighed for at bruge hinanden aktivt, i et udviklingsmæssigt perspektiv.

Her er 15 ledere, inkl. kommunaldirektøren, inviteret til at besøge borgernes perspektiv, og undersøger førstehåndsindtrykket af Faxe Kommune.

Signe

MUNCH-PEDERSEN

 

Journalist, bl.a. med speciale i adfærdsdesign

- deler sin viden om, hvordan man skaber resultater uden brug af tvang, trusler, forbud eller straf.

97% af lederne udtrykker tilfredshed med Faxe Leder & LæringsAkademi samlet set. 90,9% i starten - 100% ved afslutningen af første fase i procesforløbet.

Træningsdag

HANDLINGSFOKUS

 

Hver akademidag slutter med en ramme og en retning for en konkret opgave til alle deltagere. Hver enkelt leder skal selv definere indholdet, så det bliver meningsfuldt i deres del af organisationen.

Træningsdag

DIALOGBASERET TILGANG

 

Dagene på akademiet er i høj grad præget af, at der ikke findes en universel løsning - men at vi må bruge hinanden i jagten på de bedst mulige af slagsen.

94%

finder indholdet praksisnært og direkte anvendeligt

89%

mener de får plads til at

bruge hinanden i et udviklingsmæssigt

perspektiv

97%

af lederne angiver at de samlet set er "Tilfredse" eller "Meget tilfredse" med Faxe Leder & LæringAkademi

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISION

SAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og projektleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2018

All Rights Reserved