Sådan anskuer vi SAMSKABELSE
i Faxe Kommune

Faxe Samskabelse

Begrebet `samskabelse´ er begyndt at fylde en del i offentligt regi. Og i Faxe Kommune er det ingen undtagelse. Men hvad betyder samskabelse overhovedet?

Søger man lidt på nettet opdager man hurtigt, at der findes flere definitioner på begrebet. Så hvordan ved vi, at vi taler om det samme, når vi sætter samskabelse på dagsordenen?

I Faxe Kommune har emnet været til debat på vores Leder & LæringsAkademi, og deltagerne har i en samskabende ånd arbejdet på, at finde ind til en definition, som støtter både organisationen og civilsamfundet bedst muligt.


Lidt forhistorie

Oprindeligt er samskabelse-princippet udviklet af kommercielle virksomheder mhp. at opnå en tættere forbindelse mellem kunderne og virksomhedens produkter. Virksomheden inviterer simpelthen kunder til at deltage så tidligt som muligt i udviklingen af produkterne. Med andre ord, skaber virksomheden løsninger afstemt kundens behov SAMMEN med kunden - ikke blot med en antagelse om hvad kunden ønsker sig.

Der er en synlig effekt ift. at kunden kvitterer med både øget loyalitet, kundetilfredshed, naturlig villighed til at fungere som ambassadør for produktet - afledt skabe øget salg, fordi produkterne i højere grad er i overensstemmelse med efterspørgslen. På den internationale arena kaldes det for co-creation og bl.a. har ikoniske LEGO anvendt denne tilgang gennem flere år.

Da begrebet begynder at tage fat i Danmark, oversættes det fra co-creation til samskabelse. Og særligt det offentlige, som i den demokratiske ånd hylder medindflydelse, inddragelse, involvering og brugerdrevne designprocsser, synes at kunne spejle sig selv i idéen og tager hurtigt begrebet til sig.

Nogle steder mener man imidlertid, at ordet `samskabelse´ skal reserveres til de omstændigheder, hvor både offentlige og private aktører indgår i processen.

I Faxe Kommune ser vi dog sådan på det, at samskabelse i højere grad skal forstås i overensstemmelse med den oprindelige version. Her er det ikke afgørende at relationen er offentlig-privat. Det centrale ligger i, at alle relevante aktører får mulighed for at være en del af processen. Vi er optaget af, at samskabelse som tilgang, principielt ikke udelukker eller diskvalificerer nogen. I vores optik, er det hele pointen med samskabelse, at invitere ressourcer ind, som kan prikke hul i vanetænkningen og bidrage med nye perspektiver.

På den måde kan principperne i samskabelse også gøre nytte i interne udviklingsprocesser. Det ser vi som en afgørende vigtigt faktor i processen med, i det hele taget, at komme i gang - når organisationens evne til at samskabe skal trænes og udvikles.


Forstyrrelsesparat

Vanetænkning  skal udfordres, men samskabelse skal ikke forveksles med fri leg. Vi har stadig et myndighedsansvar og ledere har stadig en ledesesret og ledelsespligt. Mange offentligt ansatte er, med rette, stolte af deres faglighed - og den skal ikke sættes på bænken, bare fordi flere skal kunne komme til med fantasifulde idéer.

Samskabelse kræver øvelse - vi skal hjælpes ad med at blive gode til det. Det er Faxe i Fællesskab. Samskabelse skal ikke anvendes alle vegne. Det skal være meningsfuldt og det skal gavne det offentlige apparat, som er vores allesammens. Borgerne skal opleve at deres skattekroner forvaltes på en klog og ansvarlig måde.


Øvelse gør mester

Vi vil gerne have, at man prøver sig frem, fremfor at blive handlingslammet, fordi man er i tvivl om spillereglerne. Vi har først og fremmest tillid til, at man deltager med gode intentioner og at fællesskabet det sker i, ser til at aktiviteterne sker til fællesskabets bedste. Man må gerne ramme lidt spredt på skiven, i forsøgene på at blive bedre til det. Følgende spørgsmål kan bruges til at undersøge om det man laver, kan blive endnu mere samskabt, og som sådan medvirke til at skabe endnu bedre løsninger til vores fælles velfærd:

  • Har alle haft mulighed for at tage initiativet?
  • Deltager alle relevante aktører?
  • Søges kernen i sagen - i fællesskab?
  • Hjælpes I ad med at bringe så mange relevante ressourcer og ekspertiser i spil som muligt?
  • Udvikles løsninger i fællesskab?


Det handler ikke kun om at finde nye veje ud af problemstillinger. For os handler det i ligeså høj grad om at bruge samskabelse, som en inspirerende platform til, at arbejde med og udvikle idéer, der sigter på at øge værdien af vores velfærd.


Og til sidst

Et helt grundlæggende princip i samskabelse er, at man aldrig må blive så forelsket i sin egen idé, at man mister evnen til at få øje på andres.

DEFINITION PÅ SAMSKABELSE
I FAXE KOMMUNE:

Substantiv, fælleskøn, (-n)


I en samskabelsesproces arbejder alle relevante aktører på at finde ind til kernen i en opgave, en udfordring, en problemstilling eller en insisterende idé, for dernæst i fællesskab – med brug af forskellige relevante ressourcer og ekspertiser – at forsøge at skabe en fælles ny løsning.

Samskabelse giver endnu flere mulighed for at tage initiativ og deltage.


"

At prikke hul i vanetænkningen

Ovenfor her, kan du se en lille video af en gruppe medarbejdere, der tager en uformel snak om begrebet samskabelse.


De har bl.a. en drøftelse om at samarbejde og samskabelse nemt flyder ind over hinanden og medvirke til, at danne forskellige perspektiver - men i sidste ende alligevel samme mål; at få endnu flere til aktivt at være med til, at skabe gode løsninger til vores fælles bedste.


Brug evt. videoen, som optakt til en drøftelse i jeres personalegruppe, om hvordan I taler om samskabelse.

Læs om Charlottes erfaringer med samskabelse blandt  mange holdningsstærke aktører.

Nysgerrig? Spørg!

Thomas Børager

PROCESLEDER

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved