Sådan anskuer vi en PRØVEHANDLING i Faxe Kommune

Prøvehandlinger er lærerige eksperimenter

Afhængigt af hvor man stikker hovedet ind, kan der være stor forskel på, hvor ofte og hvor meget man tester alternative måder at gribe vante opgaver an.

Mens nogen er tilbøjelig til at lege med nye måder, foretrækker andre at fastholde og værne om det velafprøvede. Ingen af delene er mere rigtigt end det andet – isoleret set. Det afhænger af den sammenhæng det udspiller sig i. Gaven er, at de to dyder faktisk supplerer hinanden; sammen kan vi mere!


En del af vores nye kultur

I Faxe Kommune vil vi gerne have en kultur hvor vi øver os i, at udvise den adfærd hvor det er velkomment at stille spørgsmålstegn ved det, der umiddelbart virker klodset OG at man samtidigt byder ind med andre måder at gribe tingene an. Vi kender alle den der fornemmelse af, at noget man er vidne til, må kunne gøres smartere.

Lad indskydelsen være velkommen og giv plads til at handle på den.

Det kan både være i det helt små, hvor man hurtigt og nysgerrigt prøver noget af, for at høste nogle erfaringer med sigte på smartere praksis. Det kan også være mere omfattende. Så vil det typisk være forbundet med behov for, at der bringes flere forskellige ressourcer i spil, som ikke var planlagt eller forudset. Begge dele er prøvehandlinger – der følger bare forskellige krav med.


Eksempel

Kan du genkende følgende to eksempler fra en gennemsnitlig, dansk arbejdsplads?


Eksempel 1: Det er naturligt – måske endda nødvendigt – at man er forholdsvis loyal overfor de procedurer eller fremgangsmåder, som er blevet udviklet over mange år. Eksempelvis af hensyn til patienters sundhed og sikkerhed.

Eksempel 2: Det er naturligt – måske endda nødvendigt – løbende at afsøge nye metoder. Eksempelvis forbedrede klimatiltag eller for at sikre en tidssvarende digitalisering.


Begge eksempler er præget af en kultur, som slår rødder fordi den understøtter områdets kernefunktion. Begge er imidlertid forbundet med både fordele og ulemper.

I det første eksempel er fordelene høj grad af sikkerhed og stabilitet. Mens ulempen er risikoen for, at den viden der ligger til grund for den vedtagne model, i virkeligheden er baseret på vilkår som har ændret sig! Det vil være nyttigt, at involverede parter både har ret til og mod på, at give udtryk for en nysgerrighed efter, om opgaverne kan løses på andre, mere relevante måder.


I det andet eksempel er fordelene høj grad af kreativitet og variation. Mens ulempen er risikoen for, at man alt for hurtigt er videre mod nye måder og ikke får opsamlet, systematiseret og delt vigtigt viden om virkning af den afprøvede praksis. Dermed at for mange – parallelt og uden sammenhæng – arbejder på den dybe tallerken. Det vil være nyttigt, at involverede parter, finder en tilpas form til opsamling af viden og erfaring, og få den delt med resten af organisationen.

Det de hver især er gode til, er det den modsatte kultur kan lære noget af. Faxe i Fællesskab handler om at styrke de relationelle forbindelser mellem disse parter. Sammen kan vi mere!


Definition på prøvehandling

Prøvehandlinger er en undersøgelse midt i den daglige drift af noget, man ikke ved, hvordan virker. I den helt korte version er prøvehandlinger lærerige eksperimenter. Det er det man gør, når man ikke kan ”regne den ud” på forhånd eller ved at kigge andre i kortene. Man står med en idé eller antagelse om en ny tilgang eller nyt resultat (en hypotese), som man kun kan komme hen til, ved rent faktisk at handle og prøve sig frem; Det er en prøvehandling.

Nogle prøvehandlinger minder om det, man også kender som pilotprojekter, der varer flere måneder. De er så omfattende at det bliver nødvendigt at være metodisk og hvor der er en systematisk dataindsamling.

En prøvehandling er ofte tidsbegrænset. Men erfaringerne kan lede til ”forbedrede” nye prøvehandlinger, der igen leder til nye prøvehandlinger…

Kort og godt handler det om, at prøve noget af, uden fra start at have klare anvisninger eller udførlige manualer, for at se, om det virker i den aktuelle sammenhæng.


Lederens rolle

I Faxe Kommune insisterer vi på at prioritere flere prøvehandlinger – det er en integreret del af vores ledelsesgrundlag. Det skal naturligvis ske i balance med lederens fortsatte ledelsesret og ledelsespligt. Lederen både kan og bør tage stilling til prøvehandlingens mulige gevinst, sammenholdt med de ressourcer der sættes af til det. Er prøvehandlingen ledelsesmæssig forsvarlig og relevant?

Offentligt ansatte er her for at forvalte vores alle sammens indbetalte skattekroner. Og der er den pulje der er. Den rækker ikke ind i himmelen. Og da betingelserne hele tiden ændrer sig, i takt med at nye idéer og ambitioner trænger sig på, bliver vi også nødt til vedvarende at være nysgerrige på andre mulige måder at få regnestykket til at gå op. Man kunne vælge at sætte skatten op – dog næppe populært, når vi i forvejen har et af verdens højeste skattetryk.

Men heldigvis for det! For pointen er faktisk heller ikke ”mere” – det udpiner vores ressourcer. Både som samfund og som individer.

Pointen er, at vi alle bliver endnu bedre til at bidrage til spørgsmålet om, hvordan vi vedvarende tænker og handler smartere ift. de ressourcer vi råder over! Generelt er det altså nyttigt, at man IKKE tænker, at vi skal MERE – men at vi skal gøre noget andet.

I en overgangsperiode, kan det måske opleves som mere, ved at man både har den gamle metode i drift og bruger ressourcer på at afprøve noget nyt. Men hvis det nye beviseligt virker bedre, så skal det hurtigst muligt erstatte det gamle.

Det er derfor, at vi gerne vil prøve ting hurtigt af. At sporet droppes, når vi, med prøvehandlingen lærer at det ikke fungerer. Og hurtigt skalere det op, når det viser sig at det nye er en gevinst og merværdi på mere end én bundlinje – det er Faxe Kommunes opskrift på en bæredygtig velfærdsmodel.


En koordineret indsats

I oktober måned 2019 blev alle ledere i Faxe Kommune bedt beskrive lokale prøvehandlinger. Det blev en milepæl i kommunens kulturudvikling; et stort skridt, som viser hvordan hele organisationen i fællesskab høster erfaringer med begrebet prøvehandlinger. Og ikke mindst samler vigtig læring op, om de helt konkrete – og nogle gange meget lavpraktiske – forbedringstiltag, der giver valuta for skattekronerne.

Et led i prøvehandlingerne er, at lederne trækker på ledere fra helt andre centre. Det gør de for at undersøge hinandens PRAKTISKE erfaringer, samstemme vores fælles begrebsapparat – og netop arbejde på at reducere risikoen for, at man sidder og hekser med en udfordring, som andre måske allerede har fundet gode løsninger på.


Det er dét vi forstår ved kloge og indsigtsfulde relationer. Det er Faxe i Fællesskab.

DEFINITION PÅ PRØVEHANDLING
I FAXE KOMMUNE:


Prøvehandlinger er lærerige eksperimenter. Det er det man gør, når man ikke kan ”regne den ud” på forhånd eller ved at kigge andre i kortene. Man står med en idé eller antagelse om en ny tilgang eller nyt resultat (en hypotese), som man kun kan komme hen til, ved rent faktisk at handle og prøve sig frem; Det er en prøvehandling.


"

Vi prikker hul i vanetænkningen

Ovenfor her, kan du se en lille video af toplederne i Faxe Kommune snakke om forudsætningerne for at gøre sig til en fremtidsparat kommune.


Koden er forholdsvis simpel - men det betyder ikke, at det er nemt. Det er bydende nødvendigt, at få bedre kendskab til hinanden, hinandens fagligheder og hinandens tiltag, så vi kan skabe sammenhæng i de indsatser, som går på tværs.


Klassisk set er det mange fagområder, der "passer sin egen butik". For dem, kan kravet om nye relationer på tværs af organisationen være et indsatsområde, som er en prøvehandling i sig selv.

Læs om da samtlige ledere i hele kommunen indgik en aftale med hinanden om prøvehandlinger.

Nysgerrig? Spørg!

Thomas Børager

PROCESLEDER

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved