INNOVATIONSPRAKTIKANTER PÅ BESØG I FAXE KOMMUNE

Friske øjne skal udfordre vores innovationskraft

PRØVEHANDLINGER

Kulturudviklingen Faxe i Fællesskab


Vil du vide mere?

Kontakt Thomas Børager

tbrag@faxekommune.dk
Se mere om COIs innovationspraktik i denne lille video:

I uge 37 har Faxe Kommune taget værtsskabet på sig, i forbindelse med Center for Offentlig Innovations årlige innovationspraktik.

Det er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor offentligt ansatte der beskæftiger sig med udvikling i alle mulige formater, kan få lejlighed til at komme på besøg hos hinanden.

Faxe Kommune er fast besluttet på at iværksætte aktiviteter og indsatser, som med tiden skal gøre alle medarbejdere i kommunen endnu mere fortrolige med innovativ tænkning.

"Innovation er for mange et lidt floffy, fjernt og akademisk begreb. Det skal vi have afmystificeret. Det er en misforståelse at tro, at det kun er Ole Opfinder-typer der hører hjemme i innovationsforløb. De er gode at have med - især i starten. Men hvis en god idé skal blive flyvefærdig, skal vi have alle gode kræfter i bevægelse. Også dem som er gode til at systematisere, organisere, samle tropperne og kigge på uret." fortæller Thomas Børager, procesleder.

Derfor er det oplagt at Faxe benytter COI´s initiativ om at sende innovationspraktikanter på besøg hos hinanden. Det er alle mulige forskellige typer af medarbejdere fra hele landet, som er nysgerrige på innovative processer og som besøger hinanden for at lære af hinanden og udfordre det bestående.

"Praktikanterne ser vores indsatser med andre øjne og den intense nysgerrighed de bringer med ind, er måske netop det der åbner for vinkler vi har overset." fortæller Thomas og fortsætter "Vi jagter løsninger, som er meningsfulde og værdifulde for vores borgere og lokale erhvervsdrivende - og Faxe i Fællesskab er et udtryk for en vilje til at være åbne overfor det der nyt og noget vi ikke har tænkt endnu. Det kan innovationspraktikforløbet hjælpe med."

En del af vores DNA:

"Vores mål;

Vi har fokus på innovation og udvikling"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved