INNOVATIONSPRAKTIKANTER KIGGEDE FAXE KOMMUNE I KORTENE

"Det var et gennemarbejdet og struktureret program, der sikrede en praksisnærhed!"

CHARLOTTE GISSELMANN JESSEN

INNOVATIONSPRAKTIKANT FRA CBS


Vil du vide mere?

Kontakt Thomas Børager

tbrag@faxekommune.dk


Se mere om COIs innovationspraktik i denne lille video:

Det gav anledning til megen inspiration, da Faxe Kommune tog værtsskabet på sig ifm. Center for Offentlig Innovations praktikuge. Hvert år i uge 37 kan offentligt ansatte, som beskæftiger sig med udvikling af forskellig format, komme på besøg hos hinanden, for at hente inspiration til ny praksis.

"Godt nok kaldes de for praktikanter - men det var tre erfaringstunge praktikere, som Faxe Kommune havde besøg af." fortæller proceslederen for Faxe i Fællesskab. Hhv. en udviklingskonsulent fra Herlev/Gentofte Hospital, en forretningsudvikler fra Arbejdstilsynet og en ledelsessupporter fra CBS.

De fik lejlighed til at følge procesleder Thomas Børager og proceskonsulent Lenette Bech, rundt på opgaver i organisationen. Programmet vekslede mellem perspektiver på innovation – tanker, ambitioner, metoder, forberedelse og processer – til helt jordnære møder med organisationens ansatte på alle niveauer. Lige fra snakke om det strategiske sigte med den ene af direktørerne, til deltagelse på workshop med teknisk servicemedarbejdere.

Det gav ikke alene inspiration, men også stor respekt for jeres arbejde, at høre jeres ambitioner for Faxe i Fællesskab, og se hvordan I løser opgaverne close-up.” fortæller den ene innovationspraktikant Charlotte Åkerstrøm fra Herlev/Gentofte hospital. ”Det gav en unik indsigt, at overvære teknisk service medarbejdernes drøftelser af dilemmaer og innovative løsninger i hverdagen.

Programmet var mættet med mange oplysninger og beretninger om vejen til hvor vi er nu. De mange indtryk blev fordøjet og drøftet igennem, og bar stor værdi for både vært og praktikanter. ”Det har været et besøg som har indført os i innovation i praksis og det har været vigtigt med god tid til at reflektere og drøfte inputtene undervejs, heri lægger en stor læring!” fortæller innovationspraktkant Victor Mørk Johansen fra Arbejdstilsynet efter endt forløb.


Læs også artikel på Center for Offentlig Innovation her.

En del af vores DNA:

"Vores mål;

Vi har fokus på innovation og udvikling"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved