SÅDAN ARBEJDER VI MED INNOVATION I FAXE KOMMUNE

I 2016 udarbejdede en arbejdsgruppe en innovationshåndbog med tilen "The Faxe Way; Sådan arbejder vi med innovation i Faxe Kommune". Du kan læse uddrag fra håndbogen til højre herfor.

For at gøre indholdet praksisnært og vedkommende, anbefaler vi at du går i dialog med ambassadøren på dit centerområde eller din nærmeste leder, for at få endnu flere detaljer.

The Faxe Way

For at få et fælles sprog omkring innovation, har vi brug for et fælles begreb, der sætter rammen omkring måden vi arbejder med innovation på tværs af hele organisationen Faxe Kommune. Vi har valgt at kalde det ”The Faxe Way”. Så ved vi alle hvad vi taler om og kan stille ind på ”samme kanal”.

Der er vigtig at vi adskiller innovation fra almindelige udviklingsopgaver.

Innovation adskiller sig ved at vi ikke kender løsningen på forhånd. Det betyder, at vi har en lidt dristig tilgang til det – vi ved ikke helt hvor man skal ende – lidt riski business. Derudover skal innovation gerne give merværdi på flere bundlinjer.

Definitionen på innovation i "Faxe i Fællesskab" kan dermed sammenfattes til nedenstående sætning:


Innovation er ideer omsat til handling, der giver merværdi på mere end en bundlinje.


Hvis vi skal lykkes med Innovation, skal der være et stort ledelsesmæssigt engagement, mod og vedholdenhed. Da innovation er noget vi igangsætter for at løse en problemstilling eller udfordring er vi nødt til engang imellem at komme ud af komfortzonen, da vi jo ikke helt præcist ved hvad det ender med. Dermed er det vigtigt, at vi bruger energien på at få stillet de rigtige spørgsmål fremfor at svare, da det er de rigtige spørgsmål som tæller. Det kalder vi Innovationsspørgsmål.


Innovationsspørgsmål

Innovationsarbejdet begynder oftest med, at man tager fat i de udfordringer området står overfor og formulerer dem som et innovationsspørgsmål.

Et innovationsspørgsmål er kendetegnet ved tre forhold: Det skal for det første rumme en vision. For det andet må man ikke kende svaret på forhånd, fordi det skal være startskuddet til en række eksperimenterende prøvehandlinger. Svaret eller løsningen på et innovationsspørgsmål kan derfor aldrig bare være noget, nogle andre har gjort med held. Endelig skal spørgsmålet formuleres lidt kækt så man får lyst til at arbejde med det.

Når vi har formuleret det helt rigtige innovationsspørgsmål, går vi direkte i gang med at lave prøvehandlinger. Det faktum, at vi kalder noget for en prøvehandling bevirker pludselig at alt kan lade sig gøre. Det handler om at eksperimentere og afprøve en god idé for at se om den virker.

Nysgerrig? Spørg!

Thomas Børager

PROCESLEDER