DNAet

BRIKKERNE I FAXEFÆLLESSKABET

`Faxe i Fælleskab' er resultatet af mange grundige overvejelser og løbende processer.


I takt med at flere og flere af kommunens ansatte bliver fortrolige med principperne i `Faxe i Fællesskab´, bliver det også tydeligere og tydligere, hvad der i særlig grad udgør de væsentligste kendetegn - DNA´et.

Som kommune sameksisterer vi med lokale borgere og erhvervsdrivende, og er derfor helt naturligt nødt til at kunne forme os i fællesskab.

Læs nedenfor, hvad vi i særlig grad tager med ind i de mange relationer vi indgår i.

Vores mål

  • Vi har fokus på borgere og brugere
  • Vi udnytter ressourcerne effektivt
  • Vi har fokus på innovation og udvikling
  • Vi har fokus på faglig kvalitet

Faxe er et tilvalg

  • Faxe Kommune er et tilvalg - det er vores vision for et Faxe i Fælleskab
  • Der er ikke nogen der arbejder her eller bor her, fordi de er nødt til det
  • Mennesker bor og arbejder i Faxe, fordi de har lyst til det. Måske endda, fordi de elsker det

Vores værdier

  • Vi går i dialog og skaber resultater
  • Vi viser tillid og tager ansvar
  • Vi har helheden i fokus og kerneopgaven for øje

Vi ser det store billede

  • Vi ser det hele menneske, den hele familie og det samlede potentiale
  • Vi finder løsninger i samskabelse - i samspil med borgeren og ved samarbejde på tværs af kommunens centre og afdelinger

Vores ledelse

  • Vi sætter kursen, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved, hvor vi er på vej hen
  • Vi koordinerer løsninger, så vi leverer ydelser med høj faglig kvalitet og udnytter fælles ressourcer optimalt
  • Vi skaber engagement i de enkelte opgaver og i kommunen som arbejdsplads

Vi er fælles om det

  • Vi har et fællesskab og en skal-jeg-ikke-give-en-hånd-med-kultur
  • Det gælder både over hækken og i mødet mellem borgere og medarbejdere
  • Vi hjælper hinanden, tager os af dem, der har det svært og vi fejrer dem, der gør det godt

Vi er klar til at samtænke de ressourcer vi råder over; strække vores antagelser, indtage nye udkigsposter og spejde efter løsninger, der ellers ville forputte sig i strømmen af "plejer-handlinger".

Innovation er...

  • Ideer omsat til handling, der giver merværdi og gevinst på mere end en bundlinje
  • At turde forlade "plejer" og vores komfortzone
  • Mod, vedholdenhed og engagement
  • At stille de rigtige spørgsmål

Gå foran

  • Kast de første ideer og sæt vores fælles fortælling i søen - hver dag
  • Vær aktiv, så den gode historie, de vigtige nyheder, de rigtige budskaber breder sig som ringe i vandet
  • Vis dine medarbejdere, at vores fælles fortælling er alles ansvar

Sæt en fælles retning

  • Planlæg din kommunikation, og diskuter planen med dine lederkolleger
  • Bliv enige om overordnede budskaber, tidsplan, roller og ansvar (hvad vi siger, hvornår, hvordan og til hvem)
  • Tilret planen, så den passer til dit område og dine medarbejdere

Vi skaber ting sammen

  • I Faxe kommune er styrken, at vi er "OS" - vi er kommunen sammen med borgerne
  • Vi arbejder i det mindset, at samskabelse styrker - fordi vi vil det

Spørgsmål uden svar

  • Innovationsspørgsmål er kendetegnet ved tre ting: De indeholder en vision. Vi kender ikke svaret. De er formuleret med en kant, der inspirerer
  • Vi spørger ikke; "Hvordan øger vi undervisningstiden?" Men i stedet; "Hvordan får vi landets bedste folkeskole?"

Gå i dialog

  • Lyt til ideer og input fra kolleger og medarbejdere - måske er de gode
  • Spørg, vær nysgerrig - tænk JA, før du siger NEJ
  • Tag snakken med hinanden - dårlige oplevelser og fejl er noget, vi lærer af

Vis vej - hele tiden

  • Sæt kommunikation på dagsordenen på alle ledermøder
  • Spørg jer selv; Hvor er vi i processen? Hvad fylder hos medarbejderne? Hvad fylder hos os selv? Får vi fortalt det rigtige, på det rigtige tidspunkt?

Vi bidrager alle

  • Vi tror på, at alle bidrager med noget til fællesskabet
  • Vi tror på bedre livskvalitet for dem, der bor her og bedre jobkvalitet for dem, der arbejder her, når alle har mulighed for at tage ansvar

At prøve sig frem

  • Når innovationsspørgsmålet er stillet, går vi direkte i gang med det vi kalder prøvehandlinger
  • Vi kaster os ud i at prøve det nye af - og her kan alt lade sig gøre
  • Vi eksperimenterer og afprøver ideen. Virker den ikke - forkast den med det samme. Virker den - sæt turbo på arbejdet, fortæl om ideen, del jeres nye viden med kolleger i hele kommunen

Tænk indefra og ud

  • Den enkelte vil altid føle sig som verdens navle og stå i centrum
  • Den fælles fortælling og de gode historier, som du spreder fra midten af DIT univers, vil brede sig som ringe i vandet
  • Før eller siden rammer og rører du dermed alle i din nærmeste omverden - som igen kan fortælle videre til andre, som igen...

Lyt, lær og ret til

  • LYT til medarbejdernes oplevelse af forandringerne og processen
  • LÆR af den feedback du får - og af det du hører på vandrør og jungletrommer
  • INDDRAG dine medarbejderes viden, gode ideer, frustrationer og brok
  • RET til, hvis noget ikke er godt nok, tids nok eller tydeligt nok

Vi bliver ved

  • Vi bliver ved med at udfordre os selv ved at være åben for det, der er nyt
  • Vi stræber efter at gøre regler mere enkle og rammer mere fleksible

Vis begejstring

  • Fortæl! Sæt ord på de gode historier, de gode oplevelser og de ekstra indsatser - også i hverdagen
  • Del ud! Af viden, nyheder, opdagelser, gode ideer du møder på din vej
  • Klap! Ad ugens/månedens innovative ide, bedste medarbejder, gode forslag

Vær modig

  • Tænk højt! Måske kommer du til at inspirere andre med dine ideer eller tanker
  • Sig PYT!, TAK! og PRØV IGEN! Anerkend gode forslag fra andre - også selvom de ikke virker første gang
  • Vær stolt af det I går og gør sammen

Brug glæden

  • Hold 5-minutters go'morgen-møder
  • Grin sammen
  • Syng sammen
  • Giv hinanden et skulderklap, når noget lykkes
  • Læs vores fælles fortælling højt

DNA brikkerne fås som plakat i str A1. Du kan bestille den (også i flere eksemplarer) ved at skrive til proceslederen.

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved