STYRING - ydelser med stor effekt

Det handler om at forbedre vores styring på flere forskellige niveauer...

  • Det er vigtigt, at vi har styr på de helt basale styringsværktøjer, processer og budgetopfølgningsmetoder, så vi kan holde vores budgetter og understøtte den lokale ledelse.

  • Kommunens kerneopgave er dog ikke ”blot” at holde et budget. Vi SKAL selvfølgelig sørge for, at pengene passer, og at budgettet holder. Men styring er mere end at holde et budget ved at fokusere på kroner og ører. Derfor skal vi videreudvikle vores evner til også at styre på aktiviteter – det kunne fx være hvor mange borgere, der får hvilke tilbud, i hvilken periode og til hvilken pris. Eller hvilke anlægsprojekter vi laver hvornår til hvilken pris. Det skal bl.a. bidrage til at kvalificere den politiske dialog og beslutninger om, hvad kommunen skal levere og hvornår. Og derudover vil en klar kobling mellem budgetter og aktiviteter forbedre vores muligheder for hurtigt at opdage, hvis vi har områder, som er på vej mod budgetoverskridelser.

  • Styring og fokus på aktiviteter skal også muliggøre den nødvendige faglige udvikling af vores aktiviteter og tilbud. Så vi kan levere ydelser med stor effekt på en omkostningseffektiv måde.