MØDET MED BORGEREN

Det handler om den oplevelse, som borgeren eller virksomheden sidder tilbage med efter mødet med os.

  • Vi vil gerne sikre, at værdierne værdighed, ordentlighed og professionalismen altid er i centrum for vores møde med borgere og virksomheder – også i en til tider presset hverdag.

  • Det handler også om, hvordan vi kommunikerer til vores omverden – herunder formår at give et afslag eller en mindre god nyhed på en ordentlig og professionel måde.

  • Og det handler om, at det altid er kommunens opgave og ansvar at koordinere og sørge for sammenhængende borgerforløb, hvor borgeren er inddraget i processen – både procesforløbet og selve løsningen.