ARBEJDSPLADSKULTUREN

Det handler om hvordan, vi udvikler vores arbejdspladser

  • Vi vil udvikle vores samarbejdsformer på de enkelte arbejdspladser, mellem arbejdspladserne og i ledelseskæden, så vi får større tillid, stolthed og fællesskab.

  • Vi vil arbejde strategisk og insisterende på at skabe øget nærvær og udvikle vores arbejdspladskultur - og derigennem reducere sygefravær.

  • Det handler også om at få mere fleksible arbejdsformer, så vi også i fremtiden kan rekruttere dygtige medarbejdere og have høj produktivitet.

  • Vi vil udvikle vores ledelsestilgang, så vi udvider og understøtter beslutningsrummet lokalt og inddrager medarbejderne i løsningen af kerneopgaven.