2018 vidner om pulsen i det fællesskab, som tegner en kommune der viser mod. Der rykkes rundt på det kendte. Noget går fra. Og noget andet bliver lagt til. Mens vi sætter ramme og retning, undersøger vi også hvad rammerne kan rumme.

Faxe Kommune er på mange fronter en modig kommune. Faxe rummer ildsjæle og handlekraftige borgere, folkevalgte, medarbejdere og erhvervsdrivende, som har modet til at være i spændingsfeltet mellem at vedligeholde og passe på det der virker – og aktivt søge endnu klogere løsninger til vores velfærd.

Vi ser mod til at spørge. Mod til undersøge. Mod til at udfordre. Mod til at beslutte. Mod til at prøve. Mod til at handle. Og næsten vigtigst af alt; villighed til at være generøse i en proces, som, hos nogle opleves som forstyrrende – måske endda lidt urovækkende – mens det hos andre opleves som rettidig omhu, som meningsfuldt og som et kæmpe potentiale.

I disse dage strømmer der beretninger ind fra ledere fra alle afkroge af Faxe Kommune. Fortællinger om et aktivt 2018 og ambitioner for 2019, der alle er med til at skabe endnu stærkere fællesskaber i Faxe. Alle ansatte i Faxe Kommune kan på vores intranet følge med i samtlige betragtninger, i takt med at de ruller ind. I starten af 2019 laver vi et sammendrag og lægger her på faxeifaellesskab.dk, så ALLE kan kigge med.

For også i 2018 har vi søsat en lang række aktiviteter rundt om i kommunen. Aktiviteter, som har til formål at afsøge de bedst mulige måder at forvalte vores velfærd på. Nogle af initiativerne er rigtig modige. De er dét vi kalder prøvehandlinger. Det betyder ikke at vi famler i blinde. Alle der er med i disse processer, er medarbejdere og borgere som bringer både sund fornuft, nysgerrighed, viden og erfaringer med til bordet.

Og vi har inviteret alle med til bordet. Ingen er udenfor. Vi tror nemlig på, at alle har noget at bidrage med til vores fællesskab. Og vi har tillid til, at dem som byder sig til, gør det ud fra denne simple sætning; ”Sammen kan vi mere!”.

Vores ambitioner rækker langt. Men vi er også realister. Alle nye initiativer kan ikke lade sig gøre på én gang. Vi er simpelthen nødsaget til at sortere i de mange gode forslag. Men vi arbejder benhårdt på, at få så meget som muligt til at lykkes, med øje for helheden.


KULTUR FORMER SIG OVER TID

Det kalder på tålmodighed når over tre tusinde medarbejdere skal finde ind på samme side i bogen. Men vi er på vej. Flere og flere får færten af HVORFOR vi gør det her; Borgere og lokale erhvervsdrivende er ikke krævende kunder – de er ressourcefulde medskabere! Den logik kræver nogle steder mere mod og øvelse end andre.

Et, af flere greb, er det koordinerede udviklingsforløb alle kommunens ledere gennemgår på Faxe Leder & LæringsAkademi. Her er fokus på at gøre gode hensigter til handlingsbærende aktiviteter. At blive endnu bedre til at prikke hul på klassiske skel og siloer, som tidligere har gjort det vanskeligt at skabe meningsfulde og effektive løsninger på tværs for vores borgere.

I 2019 vil vi fra denne platform etablere nye makkerskaber på tværs af centre, for at øge indblik og danne nye relationer. Vi kalder det ”Krydstræning”. Lederne skal gå foran – og medarbejdere skal gøre brug af samme åbninger, hvor det giver mening.

Vi kan lære rigtig meget af hinanden. Men læring er ikke meget værd, hvis ikke det leder til aktive handlinger, der leder til værdiskabende løsninger. Dét har vi skarpt fokus på i 2019. Konkrete og komplekse borgersager bliver genstand for vores bestræbelser på samskabte løsninger. Hvis vi gør os rigtig umage – måske endda innovation?!

Faxe i Fællesskab er alle os der stædigt søger at få det bedste frem i hinanden, i jagten på de bedst mulige løsninger. Også de løsninger, som ingen har tænkt endnu!

Tak til alle gode kræfter i dette fællesskab!

DIREKTIONENS NYTÅRSBETRAGTNINGER:

FRA ET

MODIGT 2018

TIL ET

FÆLLESSKABENDE 2019

I forbindelse med en af de klassiske streger i sandet - årsskiftet - har vi i år bedt direktionen kigge på året der er gået og året der kommer.

Sidste år var det centercheferne der havde fornøjelsen - se hvad de var optaget af ved årsskiftet 2017-2018.

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved