NYTÅRSBETRAGTNINGER 2017-2018

FOKUS PÅ UNDERSTØTTELSE AF HELE DEN KOMMUNALE ORGANISATION

Kære alle sammen

I Center for HR, Økonomi og IT arbejder vi målrettet og vedvarende med at styrke medarbejderinteressen for Faxe i Fællesskab. Både i eget center og i organisationen som helhed. Og i ledelsen er vi sikre på, at vi sammen lykkes med de gode initiativer.

Stikordene er inddragelse og den fælles fortælling.

Vi har haft flere rigtig gode aktiviteter i centeret. Senest har vi arbejdet med den del af Faxe i Fællesskab, der handler om, at ”alle kan bidrage” med det vi hver især kan. Vi er klar over hvor stort et potentiale samskabelse rummer, og hvor meget nyt der gemmer sig i de fælles løsninger.

I 2017 har vi haft et stærkt fokus på vores tværgående servicering og dette vil fortsætte i 2018;

HR & Løn har i dette år vægtet fokus på brugerne. Afdelingen har simpelthen været mere ude i centrene for at bistå med løsninger og styrke fællesskabet.

Økonomi & Indkøb har også haft deres fokus på serviceringen af kollegaerne ude i centrene. Jeg tænker, at nye digitale hjælpemidler og anderledes gode udtræk af data, vil se dagens lys i første halvår af 2018. En spændende prøvehandling med perspektiv.

IT & Digitalisering har blandt andet optimeret IT-systemerne, så antallet af tekniske forstyrrelser nedbringes.

I starten af 2018 er alle centerchefer inviteret ind til fornyet drøftelse om aktuelle assistancebehov, så vores center vedvarende producerer ydelser og produkter der understøtter en organisation i fælles udvikling.

Vi glæder os til 2018 med Faxe i Fællesskab.

Ib Østergaard Rasmussen

ibrab@faxekommune.dk


Centerchef

Center for HR, Økonomi og IT

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved