NYTÅRSBETRAGTNINGER 2017-2018

UNDERSTØTTELSE AF BORGERNE I SKABELSE AF MENINGSFULDE TILBUD

Kære alle sammen

Center for Sundhed & Pleje har haft stort fokus på at inddrage borgere i de forskellige nye tiltag, vi har arbejdet med i 2017. Samskabelsen med borgerne har givet stor og vigtig inspiration til blandt andet Demensstrategien 2017-2020 og værdighedsindsatserne 2017, 2018. Indenfor frivillighedsindsatserne på ældreområdet har vi fx inviteret borgere ind til dialog om mulighederne for samskabelse af tilbud, inden tiltaget startes op. Disse dialoger med borgerne har været med henblik på sammen at få ideer, skabe ejerskab og engagement på tværs af kommunen og civilsamfundet. Mange ideer er kommet frem og er blevet og vil blive iværksat på denne baggrund.

Innovationsdelen tager afsæt i, hvad vi som kommune kan understøtte borgerne med, så der kan skabes nogle tilbud, der er relevante og meningsfulde for de borgere, der skal benytte dem. At være innovativ betyder også, at vi ikke kender løsningen på forhånd og derfor kan alle bidrage til en sådan udvikling. Vi er som kommune bevidste om, at vi ikke alene kan komme med løsninger og derfor er det vigtigt, vi er i dialog og samskaber med borgerne. De tilbud vi arbejder med skal være medvirkende til øget livskvalitet og følelsen af at blive hørt hos den enkelte.

Som chef er jeg stolt over at kunne sige, at jeg i dag kan mærke en forskel på måden vi arbejder på fra tidligere. Såvel ledere som medarbejdere har i hver deres egen enhed været særdeles dygtige til at samskabe både internt på egen banehalvdel og på tværs af områderne. Jeg ser dog også nu, at denne samskabelsestendens breder sig ud i andre dele af organisationen, hvor mange af jer er bidragende til at skabe bedre tilbud til borgerne.

Tusinde tak for den store indsats I alle har gjort i året, der gik. I ønskes alle en glædelig jul.

Postkortet med fremtidsvisionen for 2018 er, at vi skal forsætte dette gode arbejde på alle fronter. Vi vil også fortsat gøre bedre brug af velfærdsteknologiske løsninger med henblik på øget livskvalitet for borgerne. I det nye år vil vi og borgerne sammen forme og iværksætte en række nye og spændende tiltag, ikke mindst på demensområdet.

I ønskes alle et rigtig godt og lykkebringende nytår, som jeg glæder mig meget til at tage hul på sammen med jer.

Tina Norking

tino@faxekommune.dk


Centerchef

Center for Sundhed og Pleje


FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved