NYTÅRSBETRAGTNINGER 2017-2018

At udvikle innovationstænkningen betyder ikke, at gode traditioner behøver at vige. Så, i bedste nytårsstil har vi bedt cheferne fra hvert centerområde, bringe os med op i helikopterperspektivet og skue både frem og tilbage, set med Faxe i Fællesskab'ets briller.

"Nytårstalerne" er først og fremmest tiltænkt medarbejdere centervis. Men det er samtidig et bidrag til åbenhed som adgang til øget samskabelse - en invitation til, at alle andre gode kræfter ved hvad der er på bordet lige nu. Kontakt endelig den konkrete centerchef, hvis du har idéer til tiltag, opmærksomhedspunkter eller anden inspiration, du mener kan medvirke til at øge kvaliteten af områdets virke.

Så; Kære medarbejdere... og alle andre der har lyst til at kigge med...

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved