NYTÅRSBETRAGTNINGER 2017-2018

STÆRKE FAGLIGE MILJØER, SÅ VI BÅDE FÅR HELHED OG FAGLIGHED

Kære Alle

– tid til at gøre status.

Årets store nyhed har været lanceringen af kulturforandringsprojektet Faxe i Fællesskab. En opgave hvor vi er godt på vej – og ikke mindst på rette vej i forhold til at komme nærmere den innovation og samskabelse, vi så gerne vil se i vores organisation.

Vi spreder hver dag de gode historier, så Faxe Kommune – og Center for Familie, Social & Beskæftigelse – bliver et fortsat bedre sted at arbejde. Vi har fx tunet arbejdet med arbejdsmiljøet, så det nu lægger sig op ad tankerne i Faxe i Fællesskab. Vi har også fået lanceret en youtube-video om Faxe Kommunes generøsitet fra Jobcentret. Vi har som en prøvehandling fået etableret en task force, som vil søge nye veje i spændingsfeltet mellem myndighed og udfører – så vi kan undersøge, om det gør en forskel. Vi udvikler samarbejdet på kryds og tværs, og der er masser af andre eksempler.

Vi har i året haft særlig fokus på, at hele organisationen skal kende til og arbejde med Faxe i Fællesskab. Tænkningen skal stå sin prøve i det daglige møde mellem kommune og borger. Mellem den enkelte medarbejder og omverdenen. Et af redskaberne er evnen til relationel koordinering, så vi kender mere til hinandens virkefelter, og på den måde kan have bedre blik for en koordineret og helhedsorienteret løsning. Det er vigtigt for os, at vi samarbejder med baggrund i stærke faglige miljøer, så vi både får helhed og faglighed på samme tid. Det er vi gennemgående godt på vej med; ikke mindst pga. af fantastiske medarbejdere og et efterhånden særdeles veludviklet og kompetent teamlederniveau.

Jeg kan pege på mange konkrete resultater i løbet af året; det vil føre for vidt at nævne alle her, men husk at dele dem på jeres respektive områder.

Hvad skal vi så arbejde med i 2018?

Vi kommer til at arbejde med en ny politisk udvalgsstruktur, hvor socialområdet nu er samlet i ét politisk udvalg. Det giver nogle muligheder. På det faglige plan kommer året overordnet til at gå med en indarbejdelse af den nye servicelov i vores praksis, og (hvis loven bliver vedtaget) en forberedelse på en fremtid for 2019, hvor vi stort set ikke længere skal anvende vejlednings- og opkvalificeringsforløb på beskæftigelsesområdet. 2018 bliver også et år, hvor der fortsat er fokus på datadreven ledelse, afbureaukratisering, regelforenkling og – som sædvanlig – budgetoverholdelse.

På de indre linier skal vi arbejde videre med relationel koordinering, bidrage til og deltage i Faxe Leder- og Læringsakademi, fastholde den kompetente frontledelse og ikke mindst holde fast i de iværksatte tiltag.

Når vi om et års tid skuer tilbage på 2018, så håber jeg, at vi kan se tilbage på et år, hvor både borgere, virksomheder og vore ansatte er lykkedes med at styrke den gensidige forståelse yderligere. Et år, hvor vi har forsøgt os med flere prøvehandlinger. Og ikke mindst et år, hvor vi har gjort det et nøk bedre på de fleste parametre; herunder at arbejdsmiljøet er blevet endnu bedre og flere borgere er rykket fra udenfor- til indenforskabet.

Med disse ord vil jeg ønske alle glædelig jul og godt nytår; og et tillykke med at være en del af et Faxe i Fælleskab.


Kasper Sonne

kse@faxekommune.dk


Centerchef

Center for Familie, Social og Beskæftigelse

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved