NYTÅRSBETRAGTNINGER 2017-2018

GODE ERFARINGER MED DIALOG, KONTAKT OG SAMARBEJDE

Kære medarbejdere

Godt nytår

Lad mig indlede med de bedste ønsker til alle for et godt nytår.

Og samtidig sige en stor, stor tak for indsatsen i 2017.

Det må være fair at kalde 2017 et usædvanligt år. Jeg tænker på to forhold:

  • Nærmest samtidigt, har større eller mindre forandringer sat sit præg på alle centrets arbejdsområder. Svømmehallen fik i marts ny daglig leder, efter en proces hvor placeringen af Hallens drift var til diskussion og efter en mangeårig leder gik på pension. Adskillige udviklingsprojekter og iværksættelse af en ny overenskomst har sat sit præg på Musikskolens daglige virke. Faxe Kommunes Arkiv er i løbet af året flyttet fuldstændig rundt på Drosselvej i Rønnede. Samtidig har Arkivet været (og er) dybt involveret i hele SB-sys-opgaven og opsamlingen af kommunale arkivalier i øvrigt. Bibliotek og Borgerservice er kommet godt i gang med en flerårig proces såvel i Haslev som i Faxe, som skal gøre borgeroplevelserne bedre, uanset om man kommer for at få assistance til betjente services (evt. med-betjente) eller gøre brug af de åbne, selvbetjente muligheder. Centersekretariatet har brugt en del kræfter gennem året på en ny digital portal, hvor foreninger og ildsjæle nu både kan booke kommunale lokaler (fra jan. ’17) og søge tilskud fra de 12-13 puljer, hvormed Faxe Kommune støtter kulturelle og frivillige aktiviteter i kommunen (sidste pulje nov. ’17).
  • De relativt mange kolleger som har haft udfordringer med længerevarende, alvorlige sygdomsforløb, men også for alle andre, som har måttet undvære sædvanlige, nære kolleger. I mit arbejdsliv har jeg ikke oplevet en så omfattende situation tidligere, men kan konstatere, at arbejdsfællesskaberne – sammen med gode vikarer -  har vist sin styrke og værdi.

Vi har sammen nået rigtig meget i løbet af 2017 – på bedste vis.

Det skønner jeg virkelig på.

Respekt hedder det vist på nyere dansk…

Faxe i Fællesskab

Fra planlægning og indledende forberedelser under betegnelsen Det Ny Faxe, har vi tidligere talt om og taget de første skridt med den fælles Faxe-fortælling. Faxe i Fællesskab markerer den langsigtede hverdag, hvor vi fortsat har fokus på de gode fortællinger, sammen med innovation og tættere samarbejde og samskabelse med borgere og virksomheder.

Som jeg for nogen tid siden skrev på den særlige hjemmeside: www.faxeifaellesskab.dk, så har vi i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på en række områder allerede gode erfaringer med dialog, kontakt og samarbejde med kommunens borgere, frivillige og foreninger. På andre områder er vi næsten lige begyndt arbejdet.

Et årligt græsmøde med kommunens fodboldklubber, har over en årrække udviklet sig til et fælles mødested for dialog og fælles prioriteringer om boldbanerne mellem klubber og kommune. Fra borgerserviceopgaver som vi tidligere i meget høj grad løste for borgerne, til at det oftere sker sammen med borgerne via med- og selvbetjening.

Med en nyetableret biblioteksklub er vi i gang med at udvikle et fællesskab og en tættere dialog med biblioteksbrugere om udvikling af biblioteket. Både de nævnte og andre cases indenfor centret følger en del års praksis for dialog, ”vi-hælpes-ad-holdning” samarbejde med engagerede borgere, mangfoldige frivillige kræfter og gode kolleger.

Jeg kan føje større og mindre initiativer til. Tidsbestilling i betjeningen på Bibliotek & Borgerservice er i dette lys en mindre, igangværende prøvehandling, er sammen med undersøgelsesarbejdet om brug af robotteknologi under arbejdstitlen ”Faxeline” innovative aktiviteter, som vi i skrivende stund ikke ved hvor lander. De kan forhåbentlig vise sig at give positive resultater på flere bundlinjer – for både os som medarbejdere og for kommunens borgerne. Den kommende mini-bogmesse på Haslev Bibliotek & Borgerservice den 3. februar viser sig forventeligt at blive et fint eksempel på samarbejde og virkeliggørelse af engagerede borgeres ideer og bidrag.

Når 2018 rinder ud, kan vi forhåbentlig bekræfte hinanden i, at vi fik videreført de gode erfaringer med dialog og samarbejder, der bekræfter følelsen af fællesskab, Og at vi har fået gode erfaringer med prøvehandlingerne og samtidig afprøvet og udviklet nye aktiviteter indenfor Centrets område – ofte sammen med andre. Jeg ser også frem til:

  • De første velgennemførte aktiviteter, der markerer et flot 50 års jubilæum for Musikskolen (2018/19) – og hvor både følelsen og lyden af Faxe, giver genklang
  • Et styrket, tværgående samarbejde mellem Centre og Kommunens Arkiv om løsningen af de kommunale arkivopgaver
  • En vellykket første fase af om-indretningen af Biblioteker & Borgerservice, som borgerne sætter pris på

Der er nok at tage fat på.

På forhånd tak for indsatsen - for sammen kan vi mere.


Benny Agergaard

beag@faxekommune.dk


Centerchef

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved