NYTÅRSBETRAGTNINGER 2017-2018

GOD ENERGI OG GLÆDE I HVERDAGEN SMITTER OMGIVELSERNE

Kære alle sammen

Stor tak til Jer alle for Jeres store indsats og for godt samarbejde i 2017. Med Jeres engagement og med jeres lyst til at finde løsninger mærkes det tydeligt, at I aktivt har valgt Faxe Kommune som Jeres arbejdsplads – det giver god energi og glæde i hverdagen og det gode er, at det også smitter positivt af på omgivelserne og giver en dejlig følelse af at sammen kan vi mere!

Jeg er virkelig stolt af Jer alle sammen og glæder mig rigtig meget til samarbejdet her i det nye år!

2018 er allerede godt i gang og vi har en masse opgaver, som skal løses for kommunens nye byråd, for kommunens borgere og virksomheder og for vores kolleger. Alt det vi laver har stor betydning for at kommunen kan fungere, hvad enten der er tale om opgaver vedr.  kommunens bygninger, veje, stier, grønne områder, vandløb eller rottebekæmpelse som foretages hos alle i kommunen.

Som nævnt gør I det rigtig godt og vi skal fortsat arbejde på at gøre tingene godt og ordentligt. Samtidig skal vi fortsat arbejde på at udvikle gode løsninger, sammen med og til gavn for borgerne og til gavn for kommunen som helhed.

Som I har hørt gennem fortællingen, som er læst op, så er Faxe i fællesskab det projekt og den tænkning som i de kommende år skal styrke kommunens sameksistens med borgere og erhvervsliv. Jeg glæder mig til at gøre dette sammen med jer allesammen.

Jørgen Veisig

jvei@faxekommune.dk


Centerchef

Center for Ejendomme


FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved