NYTÅRSBETRAGTNINGER 2017-2018

STIGENDE OVERSÆTTELSE FRA

ORD TIL HANDLING

Til alle ansatte i Center for Børn og Undervisning

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig dejlig og afslappende juleferie.

Håber den har bekommet jer vel, og I er klar til alle de dejlige børn, der hver dag er vores fælles opgave og ansvar.

Faxe i Fællesskab, hvad er det nu det er for noget? Er det ikke noget lederne bare har fundet på? Jo det er det faktisk. Det er Faxe Kommunes svar på, hvordan vi bevæger os i retning af det der i andre sammenhænge kaldes kommune 3.0 – den samskabende offentlige sektor.

Det er vigtigt for mig at understrege, at det nok er en ledelsesopgave, men langt fra noget som lederen kan eller skal gøre alene. Det er noget alle ansatte må tage på sig og bidrage til. Først og fremmest skal det give mening i det daglige arbejde. I Center for Børn og Undervisning består det meningsfulde i, at det vi foretager os, altid skal ske med fokus på kerneopgaven som vi i daglig tale kalder Barnet på Bordet.

Det er heldigvis også den erfaring vi kan konstatere i Center for Børn og Undervisning. Vi kan se tilbage på 2017 som et godt og spændende år med et stigende klarsyn på Faxe i Fællesskab.

Kultur og vaner ændres ikke alene ved ord på papir eller en ny hjemmeside. Det helt centrale for arbejdet i 2017 har derfor været, at fortælle historien om, hvem vi er og hvad vi skal kendes for.  Det er først og fremmest sket i forhold til lederne og centrale medarbejdere, men det rækker også længere end det.

Vedvarende dialog og de første prøvehandlinger har også skabt den første forvandling.  Et af de fine eksempler kan man orientere sig om her på hjemmesiden, hvor fortællingen fra Hylleholt skole om samskabelse mellem Center for Ejendomme og Center for Børn og Undervisning står som et eksempel til efterfølgelse. Stor ros til involverede aktører som med en jævn og ligefrem tilgang til opgaven og en god portion kreativitet og nytænkning er mødtes i det fælles tredje. Resultatet er nye spændende og stimulerende udendørs læringsrum hvor børnenes naturlige nysgerrighed konstant udfordres.

Med uddannelse af ikke mindre end 4 ambassadører, står Center for Børn og Undervisning endnu bedre rustet til opgaverne i et 2018, hvor fokus især bliver det næste ledelseslag og medarbejderne.

Her venter først på året et fælles kompetenceudviklingsforløb for lederne i Center for Børn, Familie og Beskæftigelse samt Center for Børn og Undervisning, ligesom vi ser frem til under rammerne af Faxe Ledelse & Læringsakademi, at igangsætte konkrete udviklingsinitiativer på hele vores centerområde.

Tilsvarende laver vi en temadag for tillidsrepræsentanter. Ambitionen er, at klæde TR på, så de også i arbejdet med Faxe i Fællesskab kan understøtte ledelsens arbejde med at udvikle arbejdspladserne i overensstemmelse hermed.

Der er også en lang række konkrete initivtiver på vej. Lad mig nævne et par stykker.

I område Øst sætter vi gang i en prøvehandling, hvor en mere skånsom start på livet i en daginstitution afprøves. I praksis sker det ved et besøg i institutionen en gang om ugen. Både sundhedsplejerske, pædagog og evt. sagsbehandler samarbejder med forældrene om opgaven.

Et andet eksempel er samarbejdet mellem samtlige folkeskoler og folkekirker i Faxe kommune i uge 41, hvor man markerer 500 året for reformationen i et fantastisk program med samarbejder på kryds og tværs.

Der bliver således arbejdet konkret og bevidst på alle niveauer i vores del af organisationen.

Når historien om 2018 skal skrives skulle det glæde mig, hvis vi med sikkerhed kan sige, at alle der er ansat i Center for Børn og Undervisning har drøftet og taget stilling til Følelsen af Faxe, samt at vi ser en stigende oversættelse fra ord til handling – og sidst men ikke mindst, at meget af det vi gør i forvejen passer til visionen om Faxe i Fællesskab.

Med ønsket om et godt 2018 til jer alle

Erik Østerby

erste@faxekommune.dk


Centerchef

Center for Børn og Undervisning


FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved