CENTER FOR CENTER

`Faxe i Fællesskab' både kan og skal gribes an på forskellige måder.


I den korte udgave, handler 'Faxe i Fællesskab' om at jagte løsninger der virker. Og da de forskellige centre i kommunen har forskellige funktioner, forskellige målgrupper, forskellige målsætninger, forskellige kompetencer blandt medarbejderne, findes der heller ikke én anvisning til at folde innovation & samskabelse ud. Der findes mange. Nedenfor kan du få et kig ind i hvad de forskellige centre helt aktuelt er optaget af i processen.

CENTER FOR KULTUR, FRIVILLIGHED & BORGERSERVICE

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE