VI LYTTER TIL BORGERNES BUD PÅ AT GØRE TING ANDERLEDES

Torkild Lauridsen

CENTERCHEF

Center for Plan & Miljø

I Center for Plan og Miljø arbejder mine kollegaer og jeg sammen med borgerne for, at give dem det bedst mulige fundament for at kunne udleve deres drømme. Dette uanset om ønsket er, at udvide sit hus, oprette en virksomhed eller medvirke til at udvikle vores fantastiske natur, som et trækplaster for borgere og besøgende.

Vi vil styrke vores evne til at samarbejde med vores turismeindustri, vores historiske godser og den lokale grundejer. Vi vil tage bolden, når den bliver spillet til os… ligesom vi har gjort det med visionære igangsættere, så Camp Adventure kan åbne et unikt trætårn, der allerede er kendt i hele landet. Vi har sammen med ildsjæle investeret i Permatopia, så vi lige om lidt har et moderne, selvforsynende og bæredygtigt økosamfund.

Sammen med Feddet Camping vil vi genskabe de naturlige vandingsforhold. Sammen med vores lokale landmænd vil vi genskabe de naturlige vandløb. Sammen med byrådet vil vi sikre et stærkt politisk fokus på udviklingen af kommunens kystnærhedsområder.

Vi er klar til at gøre det anderledes for at lykkes!

CENTER FOR HR, ØKONOMI & IT

CENTER FOR SUNDHED & PLEJE

CENTER FOR KULTUR, FRIVILLIGHED & BORGERSERVICE

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING

DIREKTIONSSEKRETARIATET

En del af vores DNA:

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE

CENTER FOR EJENDOMME

"Vi har et fællesskab og en skal-jeg-ikke-give-en-hånd-med-kultur...

...det gælder både over hækken og i mødet mellem borgere og medarbejdere"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved