VI ARBEJDER MED DIALOG, RELATIONER OG FÆLLESSKAB

Benny Agergaard

CENTERCHEF

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

På en række områder har vi indenfor Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice allerede gode erfaringer med dialog, kontakt og samarbejde med kommunens borgere, frivillige og foreninger. På andre områder er vi næsten lige begyndt. Vore erfaringer favner bredt.

Et årligt græsmøde med kommunens fodboldklubber, har over en årrække udviklet sig til et fælles mødested for dialog og fælles prioriteringer om boldbanerne mellem klubber og kommune. Fra borgerserviceopgaver som vi tidligere i meget høj grad løste for borgerne, til at det oftere sker sammen med borgerne via med- og selvbetjening.

Med en nyetableret biblioteksklub er vi i gang med at udvikle et fællesskab og en tættere dialog med biblioteksbrugere om udvikling af biblioteket. Både de nævnte og andre cases indenfor centret følger en del års praksis for dialog, ”vi-hælpes-ad-holdning” samarbejde med engagerede borgere, mangfoldige frivillige kræfter og gode kolleger.

CENTER FOR HR, ØKONOMI & IT

CENTER FOR SUNDHED & PLEJE

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE

CENTER FOR PLAN & MILJØ

DIREKTIONSSEKRETARIATET

En del af vores DNA:

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING

CENTER FOR EJENDOMME

"Tænk højt! Måske kommer du til at inspirere andre med

dine idéer eller tanker"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved