EN HUMANISTISK ØKONOM HAR FUNDET VEJ TIL FAXE

Claus Bjørnlund Strandmark

TILTRÅDT SOM

CENTERCHEF FOR HR, ØKONOMI & IT

PR. 1. FEBRUAR 2019

clbjr@faxekommune.dk

Den nye centerchef for HR, økonomi og IT, Claus Bjørnlund Strandmark, træder ind i Faxefællesskabet med et fokus på organisationens evne til at navigere efter det der virker. Vi skal måle mere på det vi gør.

- Ikke for at kontrollere, men for at være i stand til at træffe kloge beslutninger og udvikle os – alt sammen for borgernes skyld!

Masser af kommuner landet over er i gang med organisatoriske tiltag, som minder om Faxe i Fællesskab. Claus kommer direkte fra Holbæk kommune, hvor han var økonomichef. Dér arbejdede de med ”Holbæk i fællesskab”. Så Claus har allerede forståelse for bevæggrundene; Kommunerne bliver nødt til at være bevidste om hvilken fremtid vi går i møde. Det er nødvendigt, at vi justerer i vores tilgange, så vi i mindre grad gør ting FOR borgerne og højere grad gør det SAMMEN med borgerne.

Claus bemærker med det samme den mængde mandetimer der investeres i Faxe Kommunes udvikling af kulturen – det afslører at der er handling bag de fine ord.

- Det er et utvetydigt signal om den bindende og dedikerede indsats Faxe i Fællesskab er et udtryk for. Jeg havde kun været her i få dage, da jeg første gang var med på Faxe Leder & LæringsAkademi. Dér oplevede jeg med det samme en procesform, som giver rigtig meget mening i forhold til det lange træk, en udvikling af kulturen er.

Claus har i sin karriere selv været gennem betydelige omvæltninger på arbejdspladsen og har mange erfaringer at kunne bringe i spil.

De funktioner Center for HR, økonomi og IT repræsenterer, skiller sig ud fra kommunens øvrige centre. ”Kunderne” er ikke borgere og lokalsamfund. Kunderne er kollegerne. Men indirekte påvirker centrets måde at forvalte sine funktioner på, alle borgere og hele lokalsamfundet.

- Derfor er det vigtigt at vi ikke bare forvalter tørre regler, men forstår at skabe meningsfulde løsninger sammen med kollegerne rundt om i hele organisationen, så de bedre lykkes i deres møde med borgeren!

Claus kalder sig selv for en humanistisk økonom fordi har tror på det bedste i mennesker. Det betyder, at han helt grundlæggende møder sine chefkolleger og medarbejdere med en udstrakt grad af tillid.

DNA citat:

"Vores mål:

Vi udnytter ressourcerne effektivt"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved