Center for HR, Økonomi & IT

PRØVEHANDLINGER, TEMADAGE OG TVÆRFAGLIG SPARRING

Ib Østergård Rasmussen

CENTERCHEF

Center for HR, Økonomi & IT

`Faxe i Fællesskab´ er et vigtig projekt! I centeret arbejder vi med at understøtte projektets visioner om, at arbejde innovativt og praktisere samskabelse med hinanden - afledt med kommunens borgere og erhvervsliv.

Vi har særligt fokus på vores ansvar for at løse tværgående opgaver i den kommunale organisation.

Da vi som center ingen borgerkontakt har, er vores nysgerrighed snarere rettet mod, hvordan vi kan nytænke vores ydelser, så kollegerne med borgerkontakten oplever lettere adgang til at lave samskabende løsninger.

`Faxe i Fællesskab´ er et mindset, som vi med daglige prøvehandlinger, temadage og tværfaglig sparring hele tiden øver os i at blive bedre til. Og det virker!

CENTER FOR KULTUR, FRIVILLIGHED & BORGERSERVICE

CENTER FOR SUNDHED & PLEJE

DIREKTIONSSEKRETARIATET

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE

CENTER FOR PLAN & MILJØ

En del af vores DNA:

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING

CENTER FOR EJENDOMME

"Anerkend gode forslag fra andre

- også selvom de ikke virker første gang"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISION

SAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og projektleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2018

All Rights Reserved