VI STARTER MED AT

TÆNKE PÆNT

Johnny Holst

TILTRÅDT SOM

CENTERCHEF FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE

PR. 25. FEBRUAR 2019

jhols@faxekommune.dk

Det er en både kompetent og ydmyg herre der sætter sig i chefstolen i Center for Familie, Social og Beskæftigelse, et center med over 480 ansatte, der hver dag bidrager til løsning af en vigtig velfærdsopgave.

Det er samme nøgleord, som Johnny peger på er vigtig i måden Centeret forvalter sit ansvar på. Med kompetence og med en ydmyghed i tilgangen til borgerne.

Ligesom Faxe Kommune, arbejder mange kommuner med en samskabelsesdagsorden eller noget der ligner. Men Johnny bemærker en særlig professionalisme i den kulturudvikling, som Faxe i Fællesskab er et udtryk for.

- Det er jo det vi gør sammen med borgerne som legitimerer vores indsatser, understreger Johnny.

Han oplever stort engagement overalt, men også en mulighed for at blive endnu mere afstemt på tværs.  Heldigvis er hele organisationen i gang med denne øvelse, via det vi kalder ”krydstræning”, så med fælles hjælp kan vi kun blive en endnu bedre version af os selv.

Begejstringen er også stor for UngeVejen og de nye ”Ungeguides”.

- Med den titel tilbyder vi medarbejderne en ny identitet, som ikke er låst i en etableret faglig forforståelse. Det skal jo ikke forstås, som en fraskrivelse af tidligere kompetencer, men som en overbygning på al det man i forvejen kan på sit felt. Det er den slags små greb, som ind imellem gør stor forskel på den måde vi griber vores ansvar an. Innovative tiltag behøver ikke altid være store forkromede projekter. ”Vi bliver ved med at udfordre os selv, ved at være åbne for det, der er nyt”.

- Et sundt og meningsfuldt fællesskab er fint beskrevet med DNA´et. Ingen kan imidlertid være sin bedste version hele tiden – men hvis vi bare starter med at tænke pænt, så er vi rigtig godt på vej. "Tænk Ja, før du siger nej."

DNA citat:

"Vi ser det hele menneske, den hele familie og det samlede potentiale"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved