VI UDVIKLER KOMPETENCER I SOCIALE FÆLLESSKABER

Johnny Holst

CENTERCHEF

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

"Sammen lægger vi trædesten for det gode liv"


Det er visionen og pejlemærket i Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Visionen bakker op om Faxe Kommunes vision om Dit Liv, Din Fremtid, Din Job.

Sammen betyder, at vi udvikler løsninger sammen med borgeren, sammen med kolleger og sammen med erhvervsliv.

Trædestenene udtrykker de redskaber, vi har. Det kan være faglige værktøjer og metoder eller andre måder, vi kan hjælpe borgerne til et liv på egne præmisser.

En af de metoder vi har udviklet, bygger videre på konceptet ”Godt Videre”, som sikrer at borgerne får én sammenhængende plan, når de har flere kontakter i vores center.

CENTER FOR KULTUR, FRIVILLIGHED & BORGERSERVICE

CENTER FOR SUNDHED & PLEJE

CENTER FOR HR, ØKONOMI & IT

CENTER FOR PLAN & MILJØ

DIREKTIONSSEKRETARIATET

En del af vores DNA:

CENTER FOR BØRN & UNDERVISNING

CENTER FOR EJENDOMME

"Vi ser det hele menneske, den hele familie og

det samlede potentiale"