SIG VELKOMMEN

TIL RIKKE FRA 1. DECEMBER 2018

Rikke Westergaard

CENTERCHEF FOR BØRN & UNDERVISNING

Starter 1. december 2018

rwest@faxekommune.dk

Fra 1. december 2018 får Center for Børn & Undervisning nye kræfter ind ved roret. Det sker i skikkelse af Rikke Westergaard som tiltræder stillingen som centerchef, med masser af visioner for centrets fremtid.

Rikke fortæller at hun er begejstret for de tanker og den indsats som Faxe i Fællesskab sætter rammer og retning på.

– Det rummer bredde i formidlingen og dybde på indholdssiden. DNA grundlaget giver mulighed for at arbejde på en innovativ måde med en lang række områder i Center for Børn & Undervisning. Jeg skal selvfølgelig ind og lære de konkrete betingelser meget bedre at kende – men frit fra hoften, er jeg optaget af det større ”VI”, af tværgående synergier, læringsfælleskaber, multifunktionelle kvadratmeter og meget, meget andet.

Et opgør med særstatus

Som mor til tre, kan hun sagtens genkende trangen til at kæmpe for sit eget barn. Men det ligger hende meget på sinde, at flytte opmærksomheden fra særstatus hos den enkelte til et helhedssyn og en fællesskabstænkning.

– Det handler netop om det større ”vi”, om fælleskabet. Vi kan mere, når vi gør ting sammen og jeg tror på at det bidrager til en større tryghed.

Rikke har de seneste ni år siddet som centerchef i Egedal Kommune.

DNA citat:

"Vi koordinerer løsninger, så vi leverer ydelser af høj faglig kvalitet og udnytter fælle ressourcer optimalt"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved