NYSGERRIGHED PÅ NÆRMESTE UDVIKLINGSZONE

Rikke Westergaard

CENTERCHEF

Center for Børn & Undervisning

Det skal give mening – hver gang. Ved at tage afsæt i familiens og barnets behov flytter vi fokus til hvad-skal-der-komme-ud-af-det og ikke som tidligere hvem-skal-samarbejde-om-det. Vi tror at et opgaverettet fokus i højere grad end et organisatorisk fokus er svaret på `Faxe i Fællesskab´.

I Center for Børn og Undervisning er vi optaget af transformationen fra tavs viden til refleksive fællesskaber. Byrådets politik for Børn og Unge stiller hver dag krav om, at vi står på tæer for at skabe vilkår for et sjovere, mere spændende og lærerigt børneliv i Faxe.

Vi ser det som vores fornemste opgave at åbne døre – at udvide antallet af muligheder, så ethvert barn kan udvikle den bedste udgave af sig selv. Ligesom vi har forpligtet os på, at holdspillet som det faciliterende fællesskab fyldt med muligheder, bliver en naturlig arena for børn og voksne at agere i.

CENTER FOR KULTUR, FRIVILLIGHED & BORGERSERVICE

CENTER FOR SUNDHED & PLEJE

CENTER FOR FAMILIE, SOCIAL & BESKÆFTIGELSE

CENTER FOR PLAN & MILJØ

DIREKTIONSSEKRETARIATET

En del af vores DNA:

CENTER FOR HR, ØKONOMI & IT

CENTER FOR EJENDOMME

"Vi kaster os ud i at prøve det nye af

- og her kan alt lade sig gøre"