'Faxefællesskabets ambassadører'
- brug dem, spørg dem...!

BÅDE KRÆVENDE OG GIVENDE

---

En gennemgribende kulturudvikling er kun mulig i tæt samarbejde med dedikerede medarbejdere.


At være ambassadør for `Faxe i Fællesskab´ er både krævende og givende. Det giver adgang til spændende oplevelser, vanskelige opgaver, vigtige beslutninger, et netværk af mennesker med et passioneret engagement - samt muligheden for at forme potentialerne i `Faxe i Fællesskab´.

Ambassadører for `Faxe i Fællesskab´ er medarbejdere som både kan og vil bidrage til en konstruktiv formning og udvikling af en kultur, som hele tiden øver sig i samskabelse og innovation.

De første ambassadører har gennemgået en intern uddannelse, da de skal kunne fungere som en kvalificeret sparringspartner for deres centerchef i forbindelse med udrulning af `Faxe i Fællesskab´. Derfor stiller det krav om at det er personer, som har viden om ledelsens faglige rammebetingelser og begriber lederens univers.

Ambassadørnetværket tæller også personer som har sin primære tilknytning og virkelighedsforståelse forankret i dagligdagens betingelser, helt ude i de yderste led af organisationen. Her er verdensbilledet ofte influeret af meget andet end en ledelsesmæssig dagsorden og forståelsesramme. Deres perspektiv på tingene er en vigtig stemme, når organisationen som helhed skal blive klogere på sig selv og på betingelserne for at lykkes med `Faxe i Fællesskab´.

Det der grundlæggende kendetegner vores ambassadører, er personer som evner at sige tingene, så det er til at forstå for enhver. De er synlige, med en god blanding af faglig indsigt og et stort engagement. De er stolte af deres arbejde og deres arbejdsplads. De tænker og handler på vegne af mange, både i deres del af organisationen og i organisationen som helhed. Grundlæggende synes de, at det er sjovt, meningsfuldt og givende, at dele erfaringer på tværs af fagtekniske skel til glæde for fællesskabet og lokalsamfundet.

Helle

CASTILE


Center for Familie, Social

& Beskæftigelse

Vakant


Center for HR,

Økonomi & IT

Marie

NOBIS ISRAELSEN


Center for

Ejendomme

Allan

GRASBERGER


Direktionssekretariatet

Lena

SCHNACK MERTZ


Center for Kultur, Frivillighed

& Borgerservice

Sandie

HOFFMANN SJØSTEN HANSEN


Center for Kultur, Frivillighed

& Borgerservice

Marit

HVAM PEDERSEN


Center for Plan

& Miljø

Sonja

BJERGSKOV-LARSEN


Center for Plan

& Miljø

Sara

SEJDNER ENGBÆK


Center for Sundhed

& Pleje

Simon

BJERRUM


Center for Børn

& Undervisning

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved