NY HJEMMESIDE: BORGERE SOM MEDSKABERE

Inddragelse af borgerperspektiv

SAMSKABELSE

Kommunikations afdelingen


Vil du vide mere?

Kontakt Helle Dioni

dioni@faxekommune.dk

Torsdag den 1. november gik den spritnye hjemmeside i luften i vores kommune – og det er i høj grad input fra borgerne, der har været med til at bestemme, hvordan hjemmesiden er opbygget.

Den gamle hjemmeside var mere end seks år gammel. Siden var ikke mobilvenlig, ”motoren” (systemet bag) var forældet, og både indhold og sprog var i nogen grad ude af trit med hvordan, vi ønsker at kommunikere med borgerne i dag.

Borgerne som medskabere

Og hvem er bedre til at fortælle, hvad en god kommunal hjemmeside bør indeholde, end – ja, borgerne? Derfor blev kommunens borgerpanel sidste år inddraget og bedt om at svare på en række spørgsmål om ønsker, krav, forventninger og ideer til, hvad hjemmesiden skulle indeholde, og hvilke formål, den først og fremmest skulle opfylde.

Borgerpanelet består af knapt 1000 borgere i kommunen, nøje udvalgt, så panelet er repræsentativt for kommunens indbyggere. Mere end 66 procent svarede på undersøgelsen, og halvdelen tilkendegav, at de gerne ville deltage i en senere test af den nye hjemmeside før den skulle gå i luften.

Derudover blev næsten 2000 virksomheder og hele byrådet stillet de samme spørgsmål og fik således også mulighed for at komme med kommentarer.

Sammen kan vi mere - bedre

Deltagelsen af kommunens borgerpanel har på den måde været en vigtig brik i tilblivelsen af den nye hjemmeside. I opstartsfasen handlede det om kritik af den ”gamle” side, hvad var svært og ulogisk? På hvilken måde kunne en ny hjemmeside være mere brugervenlig? Var der indhold, der manglede – eller indhold, der ikke gav mening? Kunne man som borger få svar på sine spørgsmål, finde nødvendige oplysninger hurtigt, og betjene sig selv nemt?

Alt det og meget mere fik vi svar på i borgerpanelundersøgelsen – og på den måde fik kommunikations- og webpersonale noget konkret at arbejde med i planlægningen af den nye hjemmeside.

Logik og tilgængelighed

Webredaktionens fokuspunkter for den nye hjemmeside blev dermed tydelige: Skab en logik, som tilgodeser borgerens perspektiv og behov i stedet for vores egen interne organisationsstruktur. Skriv på almindeligt dansk. Spild ikke krudtet på at fortælle aller øverst om arrangementer og nyheder – giv først og fremmest mulighed for hurtigt selvbetjening og adgang til oplysninger. Kort sagt: se ind i organisationen med borgerens briller.

Borgerinddragelse er en gave – hvis man gider lytte

Lige inden den nye hjemmeside gik i luften den 1. november, var en gruppe borgere fra borgerpanelet inviteret til at deltage i en test af hjemmesiden. De løste en række opgaver, hvor de skulle navigere rundt på siden og finde svar på en række spørgsmål, de gav feedback på den nye side – både strukturen, udseendet, indholdet og brugen, og de var endnu en gang med til at kvalificere siden, før vi gik i luften. Der var ting, der blev ændret i sidste øjeblik, navigationsstrukturer der blev kvalificeret – og endelig gav borgernes input en indsigt i, at vi er på rette vej med både opbygning og sprog.

Det har været en positiv oplevelse at møde engagerede og konstruktivt kritiske borgere – og det er en gave at borgerinddragelse har været med til at kvalificere arbejdet med hjemmesiden.

En del af vores DNA:

"Løs det sammen.

Inddragelse af borgerperspektiv"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved