FÆLLESSKAB REDUCEREDE VENTELISTE MED 75%

At gå forrest som leder - ved at trække sig tilbage

BRÆNDENDE PLATFORM

Rådgivning & Behandling


Vil du vide mere?

Kontakt Karina Nørby

kano@faxekommune.dk

At arbejde med mennesker er ofte dynamisk, og behovet for hjælp kan variere meget. Dette erfarede centerleder for Rådgivning og Behandling Karina Nørby for et år siden, hvor 80 familier stod i kø til at modtage hjælp. Dette blev centerets brændende platform, og Karina og hendes medarbejdere vidste, at de var nødt til at gøre noget nyt.

Selvom det var fristende at byde ind med en masse løsningsforslag, valgte Karina, at give plads til sine medarbejderes ideer. Dette ledte til en løsning, hvor flere familier blev taget ind i et glidende tiltag, fremfor at tage én familie ad gangen, som skulle køres lyn hurtigt igennem.

Ifølge Karina selv, er der værdi i, at kunne holde sig i baggrunden som leder: ”Hvis man skal rykke på noget, må man ikke være fejl forskrækket, og ens medarbejdere må ikke være i tvivl om sin leders opbakning. Som leder må man slippe kontrollen, og give medarbejderne frie tøjler til at arbejde. Jeg plejer at sige til mine, at jeg har den store tillid til at de klarer deres job, men at jeg forventer at de kommer, hvis der er noget, de er usikre på.”

I dag har centerlederens metode givet pote i forhold til den lange venteliste. Ved at stille sig nysgerrig over for medarbejdernes ideer, er ventelisten mod de 80 familier, nu blot på 20 – altså en reducering på 75 %. Karina uddyber deres succes: ”Det handler jo om, at lægge trædestenene for borgerens gode liv. Vi kan hele tiden blive bedre, men jeg føler at vi gennem god dialog og teamwork er godt på vej.”


En del af vores DNA:

"Ret til, hvis noget ikke er godt nok, tids nok

eller tydeligt nok"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved