PRØVEHANDLINGER KRÆVER ØVELSE - VI GØR DET SAMMEN

Begrebet prøvehandlinger skal omsættes til praksis

PRØVEHANDLINGER

Udvikling af organisationskultur


Vil du vide mere?

Kontakt Thomas Børager

tbrag@faxekommune.dk

Mange steder i Faxe Kommune øver medarbejdere og ledere sig i begrebet "prøvehandlinger". Det kan tolkes på mange måder, så længe det er ord. For at udvikle det mod der bedst understøtter, at medarbejdere handler på idéer som ikke før har været prøvet af, må vi øve os sammen.

Derfor lavede alle ledere en aftale med hinanden i slutningen af september 2019, hvor alle melder ind til Faxe i Fællesskabskontoret, hvilke prøvehandling der arbejdes med i den enkelte enhed.

Ud over at lederen skal se til at involvere egne medarbejdere og andre interessenter, skal lederen også vælge en såkaldt "krydstræningsmakker". Det er en leder fra et andet centerområde - en man ikke plejer at arbejde sammen med. Denne makker kan både fungere som personlig sparringspartner og som en meget synlig samarbejdspartner i enheden, når der skal udvikles på prøvehandlingen.

Sidst, men ikke mindst, skal ledere af ledere være meget bevidste om, hvordan de understøtter de ledere der er tæt på prøvehandlingen - alt sammen for at samle læring op. Den læring deles i Faxe Leder & LæringsAkademi, ligesom lederne på akademiet får tidssvarende og tilpassede værktøjer til sin ledelsespraksis.

Innovationsledelse har nogle anderledes krav end traditionel driftsledelse - ligesom balancen mellem de to ledelsesdiscipliner hele tiden er i bevægelse.

En del af vores DNA:

"Vi kaster os ud i at prøve det nye af
- og her kan alt lade sig gøre
"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved