KULTURFORANDRING GENNEM TILLID, RELATIONER OG FÆLLESSKAB

Interview med Rene Busch Jensen, Områdeleder, Område Midt. Og Lene Bruun Bjerre teamkoordinator i vuggestuen, Dalby Børnehus

DET GODE ARBEJDSMILJØ

Område Midt


Vil du vide mere?

Kontakt René Busch Jensen

rbj@faxekommune.dk


 Når dialogen og dagsordnen bliver ændret, fra at leder bestemmer dagens indhold og gang, til alle kan byde ind i fælleskabet med en tillid til, at være medbestemmende og have indflydelse på egen arbejdsdag, sker der helt automatisk en positiv forandring, der i dette tilfælde har været med til at reducere sygefraværet og højne det gode arbejdsmiljø, på daginstitutionsområdet.

Det hele startede med tavshed

For at nå derhen, krævede det at starte på en frisk, hvor bordet blev cleanet for gamle kommunikationsformer og ”New Public Management” ledelse, og der blev givet plads til tillidsbaseret dialog og ledelsesform, med medarbejdernes holdninger og faglige kompetencer i centrum. Det er her relationer og fælleskabet bliver styrket.

Når teori rammer praksisforståelse

Ejerskab og eget ansvar er en del af den helhed og virkelighed, der nu er ved at blive implementeret i 4 institutioner og 8 personale teams.

Ved at skabe en kulturforandring i institutionerne, har det medført at medarbejderne ser ud over egne interesser, og får lyst til at bidrage til fællesskabet. Dette sker dels på baggrund af teoretisk oplæg, der har skabt forståelse for kulturændring og ved at sende beslutninger tilbage til medarbejderne, så det kommer til at skabe mening i praksis. Medarbejderne er medstyrende med en høj grad af selvledelse.

Leder som ressource

Nu har leder fået en anden position end før. I dag ser medarbejderne deres leder som en ressource, som de kan trække på i de forskellige teams, alt efter hvad de møder i deres dagligdag, lige fra nye innovative tiltag til sparring af problemløsninger. Det er ikke længere farligt at gå til sin leder, det er en positiv oplevelse.

Medarbejderne har været medskabere af et nyt fællesskab, hvor helhedstænkningen, relationerne og tilliden skaber grobund for det gode arbejdsmiljø.

Ændret organisations struktur

Medarbejderne har fået et nyt fundament, som skaber stabilitet, trivsel, begejstring og engement. Hvor rammerne før var snævre, passer medarbejderne nu på og udviser respekt for hinanden, så der bliver plads til fleksibilitet, faglighed og innovation.

Loyaliteten skaber tryghed, og faglig sparring udløser ofte ledelse nedefra og op, efter struktur ændring. At skabe grobund for det gode arbejdsmiljø, handler om at styrke relationer og fælleskab på arbejdspladsen.


En del af vores DNA:

”Vi bidrager alle

- Vi tror på, at alle bidrager med noget til fællesskabet”

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved