HVORDAN FÅR MAN ET MINDSET IND UNDER HUDEN?

Faxe i Fællesskab - helt tæt på!

TEMADAG 10/10-2017

Center for HR, Økonomi & IT

Faxe i Fællesskab rulles ud på flere plan samtidig. Én af vejene dertil, er en intensiv temadag, hvor deltagerne i praksis prøver at lege, at vi er i mål med kulturændringen.

Nedenfor er ekkoer fra en sådan dag, gennemført i Center for HR, Økonomi og IT.


"Virkeligt godt at man som deltager føler sig som en aktiv og vigtig deltager og der var gode skift mellem plenum og arbejdet i grupper."

"Det var en super dag og en god proces."

"Idéen med en problemstilling i en gruppe, hvor der kom forslag fra andre grupper var SUPER godt inkl. spionerne. Ligesom ledelsens oplæg omkring organisationsændringer, hvor medarbejderne fik mulighed for at byde ind med gode idéer og forslag."

"Dejlig dag med hygge, grin og seriøse diskussioner."

"Det er så skønt at proceslederen formulerer sig på dansk – så kan alle forstå det. Ikke som andre, med alle mulige poppede udtryk, man så sidder og undrer sig over hvad mon betyder."

"Jeg synes det var en rigtig god dag og jeg elsker når vi er samlet med hele vores center og dermed får mulighed for at have nogle rigtig gode og befordrende snakke på kryds og tværs."

"Vores temadag som havde afsæt i ”Faxe i Fællesskab” bekræftede mig i, at der i vores center er god grobund for endnu mere samarbejde på tværs, og at vi rigtig gerne vil hinanden."

"Jeg kunne godt lide, at vi startede med at komme lidt op på mærkerne, på grund af de øvelser proceslederen havde med til os… her blev grundstenen lagt til, at vi skulle tænke ud af boksen."

"Ideen med, at få en faggruppe udenfor vores egen til at se på én af vores udfordringer var rigtig god, da en anden faggruppe ofte vil se udfordringen fra et andet perspektiv, hvilket giver mulighed for, at der kan komme et løsningsforslag, som man ikke selv ville være kommet i tanke om."

"Det bliver meget spændende at følge det videre forløb med resten af organisationen og så glæder jeg mig til næste ”temadag” i centeret."

"Det virker oprigtigt og ikke påtaget. At proceslederen så gjorde et formidabelt arbejde ved at sælge projektet til medarbejderne også, gør at en som mig tror på der kan ske noget."

"Jeg oplevede en større vi-følelse og forståelse vokse ud af dagen. Centrets afdelinger kom tættere på et fælles vi."

"Jeg synes, at det er dejligt at vi har proceslederen i huset og at det ikke bare er ”en der er hyret”, som efter endt arbejdsdag smider oplægget i skraldespanden og så er det op til os selv, hvordan vi så vil gribe det hele an."

"Det er også rigtigt godt, at proceslederen skal være med i processen hos de andre centre, så man får en form for ”ensretning” af, hvor er det vi vil hen med det her - selvom vi ikke er ens eller har samme kulturer."

"Proceslederen var super god til, at få vendt spørgsmålene om eller spørge ind på en anden måde, så man lige fik lidt stof til eftertanke. Nogen gange, er vi rigtig gode til at holde hinanden fast i de fælles synspunkter, som vi gennem årene har dannet os."

"Jeg har været i kommunen i 5 år og dette seminar var det bedste jeg har deltaget i."

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved