ELEVER MEDVIRKER TIL AT DESIGNE REKRUTTERINGSMETODER

Elever i Faxe Kommune medvirker til at designe rekrutterings- og fastholdelsesmetoder

GODE FORTÆLLINGER

Center for Sundhed & Pleje


Vil du vide mere?

Kontakt Åse Birgitte Høybye

aash@faxekommune.dk

Inde for sundhedsområdet er der sløje udsigter mht. rekruttering af social- og sundhedsassistentelever (SSA) og social og sundhedshjælper elever (SSH). Det gælder hele landet. Der skal rekrutteres 30% flere – der bliver derfor rift om kandidaterne.

Sådan noget kan nemt få de rekrutteringsansvarlige i et alarmberedskab, ligesom kreativiteten risikerer at eksplodere eller rasle fra hinanden. Men fremfor at udtænke snedige løsninger selv, arrangerede Center for Sundhed & Pleje i Faxe Kommune en dag for eleverne, der kunne komme ind og i ægte samskabelse producere mulige opskrifter til, at få fremtidige elever til at vælge SSA eller SSH vejen i Faxe. At gøre Faxe til et aktivt tilvalg i forhold til deres vordende arbejdsliv.

Hele setup´et blev lavet med en symfoni af Faxe i Fællesskabs DNA citater; Sammen kan vi mere, Vis begejstring, Vær modig, Brug glæden, Gå i dialog, Vi skaber ting sammen og vi bidrager alle – Lyt, lær, og ret til. Lederne Susanne, Anette K-N, og Anette F faciliterede et kunstgreb af en samskabelsesdag, som blev et vigtigt skridt i opgaven med at tiltrække elever på området. Uddannelsesansvarlig Åse Høybye samler sammen med lederne op på dagen og næste skridt bliver en vejledertemadag .

En del af vores DNA:

"Vi stræber efter at gøre regler mere enkle

og rammer mere fleksible"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved