MOBBEINDSATS FRA VUGGE

TIL UDSKOLING

Vi ser det store billede

GÅ FORAN

Center for Børn & Undervisning


Vil du vide mere?

Kontakt Anette Nygaard Bang

anyba@faxekommune.dk

Ud af den nationale trivselsmåling i Faxe Kommune kan man læse, at elever i 4.-9. klasse oplever mobning som er over landsgennemsnittet. Det er noget, der virkelig skal tages alvorligt og noget som skal handles på. Faglig leder i Center for Børn og Undervisning Anette Nygaard Bang giver særligt udtryk for vigtigheden af tidlig forebyggelse og en sammenhængende indsats, der giver genkendelighed af en fællesorienterede mobbestrategi. En, som sigter skarpt efter at øge trivslen hos børn og unge.

Derfor er der blevet søgt og bevilliget midler til et projekt, der netop griber fat om denne problematik, og ambitionerne er store. Projektet indeholder blandt andet brug af programmet ’Zippys Venner’ på dagtilbudsområdet og i SFO’er i skoledistrikt Vest, som taler om temaer såsom følelser, kommunikation, venner mm. hos børn i alderen 5-7 år. Et redskab der skal hjælpe dem til at udvikle deres forståelse af, hvordan man indgår i et fællesskab.

Med et samarbejde mellem dagtilbud, SFO, skoler og PPR, samt inddragelse af børn, det pædagogiske personale og forældre, er målet at styrke overgangen fra dagtilbud til SFO og skole, og skabe den fællesorienterede mobbestrategi.

Når projektet er gennemført er det ambitionen, at det materiale vi udvikler, skal være gratis og frit tilgængeligt. Det skal offentliggøres på EMU (Danmarks Læringsportal) samt ministeriets hjemmeside mv. som cases. ”Vi har fat om nogle indsatser, som vi forventer får en central betydning for børn og unges almene trivsel i Faxe Kommune og ser frem til, at kunne bidrage med dette til alle landets dagtilbud” slutter Anette Nygaard Bang.


En del af vores DNA:

"Vi koordinerer løsninger, så vi leverer ydelser med høj faglig kvalitet og udnytter fælles ressourcer optimalt"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved