PRØVEHANDLINGER I DAGTILBUD FRA JANUAR 2018

Afprøvning af nye indkøringsform

PRØVEHANDLING

Faxe Øst, Karise Børnehus

Alle der har haft børn som starter i institution kender det; Der bliver vrælet og det gør ondt i hjertet, når det lille pus synes at opleve, at hele verden går i stykker fordi mor og far efterlader lilleput i et dagtilbud. Faktisk er det jo et godt tegn; var barnet ligeglad ville det ganske givet vække bekymring. Men selvom det er helt normalt og forventeligt, er det alligevel ikke rart at det trækker alt for længe ud. Men det er, hvad der ind imellem sker – at indkøringen bliver uforholdsmæssig lang.

I område Øst forsøger man nu med en løsning, hvor en gruppe børn køres mere skånsomt ind, med besøg i institutionen en gang om ugen. Samtidig er både sundhedsplejerske og evt. sagsbehandler med i processen, så vi i fællesskab kan imødegå eventuelle kendte udfordringer familien arbejder med - alt sammen med sigte på den bedste start for barnet.

Prøvehandlingen løber fra januar – juni 2018, og det forventes at i omegnen af 50 børn prøver denne opstartsform. Efterfølgende vil man gennem interviews af både forældre og personale, søge at tegne et læringsportræt, som kan kvalificere en beslutning om eventuel iværksættelse af metoden i et bredere perspektiv.

En del af vores DNA:

"Vi kaster os ud i at prøve det nye af

- og her kan alt lade sig gøre"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved