MENINGSFULDE BORGERFORLØB ER FORTÆLLINGER OM ARBEJDSGLÆDE

At komme godt fra start

BÆRENDE FORTÆLLINGER

Jobcenter


Vil du vide mere?

Kontakt Vibeke Dyhr

vda@faxekommune.dk

Det er ikke usædvanligt at beskæftigelsesindsatsen tager nogle hårde stød i pressen. Det er et fagområde i den offentlige sektor, som forvalter en lovgivning, der har stor betydning for mennesker, der befinder sig i en vanskelig periode af deres liv. Og når mennesker er presset, er der ind imellem ikke langt til kritik. For medarbejdere der er i faget for at gøre en reel forskel for borgere der har det svært, kan de kedelige takter i den offentlige debat, være meget opslidende.

Jobcenteret valgte derfor aktivt at samle de mange beretninger som beviste, at virkeligheden har masser af stærke eksempler på, at dedikerede medarbejdere sammen med borgere, skaber meningsfulde løsninger. De gode historier er der, og der er mange af dem. Hver dag er der eksempler på indsatser som lykkes, og det spreder glæde i fællesskabet. ”Indberetningerne” om succeserne er derfor sat i system, og har fået sit eget liv i centeret.

Der hersker ingen tvivl om, at delingerne af historierne gør en betydelig forskel for både medarbejdere og borgere. Det ses både i trivsel og resultater. Vibeke giver sit bud på, hvordan man kommer godt fra start i forhold til at anvende fortællinger i praksis: ”Det starter hos lederen som må finde en stolthed i det man sidder med, og tror på værdien af fortællingerne – om hvorfor det giver mening at samle og dele dem. På denne måde bliver det et udtryk for faglig stolthed og eftertænksomhed, som gør os klogere på det der virker, og en tilfredsstillelse i et til tider krævende job. Og det er jo hele idéen!

En del af vores DNA:

"Vi har helheden i fokus

og kerneopgaven for øje"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved