AT SÆTTE GRÆNSER OG GIVE PLADS

Hvordan sætter man en grænse før man kender den?

PRØVEHANDLINGER

Rådgivning & Behandling


Vil du vide mere?

Kontakt Karina Nørby

kano@faxekommune.dk

Som medarbejder kan det være svært at navigere i, hvornår en prøvehandling er ok eller ikke-ok i sin afdeling. Hos ledelsen ligger udfordringen i at turde løsne tøjlerne, og give plads til medarbejdernes gode ideer samtidig med, at de skal stå inde for den kvalitet der bliver leveret. Men hvordan gøres dette i praksis, så vi ikke havner i situationer hvor lederen siger til deres medarbejdere, at de skal prøve nye ting af, og så får af vide, at det ikke går alligevel?

Dette er en færdighed, som skal udøves og bearbejdes nøje. Centerleder for Rådgivning og Behandling Karina Nørby giver sin vinkel på denne praksis, hvor særligt åbenhed er en vigtig faktor:

”Det er vigtigt at man som medarbejder oplever, at sin leder er tydelig i, hvor grænsen går. Medarbejderne har behov for en retning og en ramme at være i. Men nogle gange skal der måske ti handlinger til, før en leder ser et mønster om hvorvidt der er tale om en ansvarsfuld prøvehandling. Vi kan kun prøve os frem, og tage den løbende dialog.”

Hos Karina bliver særligt også fællesskabet et pejlemærke for sine medarbejderes prøvehandlinger:

”I virkeligheden er der tale om en ansvarlighed for fællesskabet. Det duer jo ikke at handle fordi ’jeg gør’ og ’jeg synes’. En medarbejder handler jo på vegne af Faxe Kommune, og det skal medarbejderen bære, når der arbejdes med innovation. For vi er jo sammen om det her. De gode ideer skal spille ind i det fællesskab man er en del af.”


En del af vores DNA:

"Tag snakken med hinanden - dårlig oplevelser

og fejl er noget, vi lærer af"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved