SIDSTE SKOLEDAG, del 2:

INNOVÉR

Alkoholfri festdag

BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER

SSP


Læs første del af historien her

Ramme og indhold går hånd i hånd

”Hvor starter man”; Der var mange forslag men ingen garantier for at eleverne ville ”købe” konceptet. Oveni skulle en økonomi naturligvis også finde et fornuftigt leje. Svaret blev, at en mindre arbejdsgruppe, fik lavet en tydelig ramme om dagen. Udfyldelse af rammen blev til dels en opgave for afgangseleverne, som blev inviteret ind i arbejdsgruppen og nu er en fast del til de kommende års sidste skoledage.  

 

At balancere de ”gamle” erfaringer, med de nye muligheder og begrænsninger er altid forbundet med risici men også muligheder. Vi skal ikke være for fine til at indrømme, at vi ikke har haft vores betænkeligheder. Vores vurdering er, at rigtig mange parametre har spillet ind i den succes som det er blevet;

 

  • Der var i forvejen en kultur og tradition for at mødes til SSP´s arrangement.
  • Medinddragelse af elevrådsrepræsentanterne i arbejdsgruppen, samt tæt dialog med skolerne, og et fokus på at oplyse, og informere forældrene.
  • Det arbejde og deraf den relation SSP- konsulenter og SSP- lærerene får igennem arbejdet med enkelt elever og grupper af unge på skolerne, fritiden og i aften- og nattelivet.
  • Det faktum, at vi fjernede noget (alkohollen), men samtidig erstattede det med noget andet som ikke blev oplevet som et tab hos eleverne.
  • Samarbejdet med alle vores samarbejdspartnere.
  • Mange års relations arbejde som betyder at de unge har tillid til os og vores nærmeste samarbejdspartenere.

 

Hvordan kan Sidste Skoledag, ud over glade elever, ellers mærkes for Faxe Kommune?

Det har på den positive side bragt Faxe Kommune på landkortet, og sat fokus på at trivsel og sundhed for de unge, godt kan forenes med at holde fest. Åbnet muligheden for, at bygge bro med denne nye kultur til ungdomsuddannelser, ift. Alkoholfrie fester. Samt skabt følelsen af, at når alle vil det samme projekt så kan meget også lade sig gøre.

 

På opmærksomhedssiden:

 

  • En kultur er ikke oparbejdet på 2 år alene.
  • Eleverne skal gives ansvar og inddrages.
  • Den tætte kontakt til pressen og forældrene skal fortsætte.
  • Enkelte kommuner er begyndt at stille spørgsmålet til deres Sidste Skoledags arrangementer, om hvorfor det skal være tilladt med alkoholindtag. Kan vi i Faxe Kommune være med til at udbrede den kultur som vi selv har startet, så stiller vi os gerne til rådighed for andres nysgerrighed

 

Til sidst vil vi blot sige tak til alle som støtter arrangementet. Det er unikt som vi gør det i vores Kommune, for vores unge og det skal vi holde fast i.


En del af vores DNA:

"Fortæl! Sæt ord på de gode historier, de gode oplevelser og de ekstra indsatser - også i hverdagen."

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2021

All Rights Reserved