SAMMEN LÆSER VI MERE

Læseglæde og læselyst - forældre som betydningsfulde rollemodeller

SAMSKABELSE

Bogfokuspunktet


Vil du vide mere?

Kontakt Pernille Sørensen

psren@faxekommune.dk

eller

Natasja Ulrich

nalu@faxekommune.dk


Bogfokuspunktet består helt enkelt af en reol med børnebøger, en plakat med inspiration til læsning og en række læseguider, der inspirerer til sprogstimulerende læsning. Ved Bogfokuspunktet kan forældre og børn lade sig inspirere og låne bøger med hjem. Hvis man som forældre har spørgsmål eller har brug for vejledning, kan man altid spørge den såkaldte læseglæde-ambassadør i sit barns dagtilbud – her er altid hjælp at hente.

Projekt Projekt Læseglæde & Læselyst er sat i verden for at styrke glæden og lysten ved læsning hos de 0-6 årige børn til gavn for deres sprog- og læseudvikling.

Projektet er opstået i et samarbejdet mellem biblioteket og kommunens sprog- og læsekonsulent og løftes i fællesskab af kommunens daginstitutioner, forældre og sundhedsplejersker. Således taler projektet til Faxe i Fællesskabs-ånden – SAMMEN kan vi MERE!

Projektets omdrejningspunkt er det såkaldte Bogfokuspunkt, som forældre og børn fremover vil møde, når de møder op i institutionerne. Hér finder forældre og børn bibliotekets udvalgte bøger og læseguides. Bøgerne udskiftes 4 gange årligt.

Undersøgelser viser at børn mister interessen for at læse alt for tidligt, og det skal der laves om på! Her er forældrene vigtige rollemodeller. Ved at gøre bøgerne fysisk tilgængelige bliver det nemmere og mere inspirerende for dem at læse med deres børn.

Ifølge Mikkel Dam, formand for Børn & Læringsudvalget er der et godt potentiale i projektet.

Projekt er et fantastisk samskabelses-projekt, hvor de tilstedeværende ressourcer udnyttes effektivt, og hvor der er fokus på udvikling og Innovation, hvor plejerhandlinger er skiftet ud med prøvehandlinger, og hvor de mindste understøttes i deres læsevaner tidligt i livet.


Mere...:

Hør radioudsendelse på P4 her

Læs artikel fra sn.dk her

Læs mere på bibliotekets hjemmeside her

En del af vores DNA:

"Brug glæden;

Læs vores fælles fortælling højt"

FAXE ER ET TILVALG - DET ER VORES VISIONSAMMEN kan vi MERE

faxeifaellesskab.dk drives af

Faxe Kommune | Frederiksgade 9 | 4690 Haslev

Redaktør, webmaster og procesleder: Thomas Børager

Copyright 2017-2019

All Rights Reserved