af kulturen i Faxe Kommune

EN AMBITIØS UDVIKLING

FAXE I FÆLLESSKAB er vores kultur, når vi er den bedste udgave af os selv.
Det bilder vi os ikke ind, at vi er hele tiden. Men Faxe i Fællesskab er et udtryk for fællesskaber der lykkes gennem stærke og indsigtsfulde relationer, og med fokus på samskabelse og helhedstænkning.


Velfærdsopgaven er en fælles opgave - et fælles ansvar. Og jo bedre vi bliver til at bringe hinandens ressourcer i spil, desto større er chancen for, at vi finder ind til geniale løsninger sammen med borgere, brugere og lokale erhvervsdrivende. Måske endda innovation?! Vi tror på, at vi lykkes - ikke på trods af vores forskelle, men på grund af vores forskelle! Vi vil også øve os i at udfordre "plejehandlinger" med modigere "prøvehandlinger". Ikke hver gang - men når det giver mening.


Vi er et fællesskab for alle, som gerne vil engagere sig i, at kvalificere denne simpel sætning;
"Sammen kan vi mere!"

Vil du være med?

FOKUS

Der er særligt tre områder, som optager os i disse år - sammen vil vi kvalificere dem...

Carsten

Riis

KOMMUNALDIREKTØR

Thomas Knudsen

DIREKTØR

Marianne Hoff Andersen

DIREKTØR

Direktionen sætter her lidt ord på...

Arbejdspladskulturen

Gode arbejdspladser er defineret ved en høj grad af tillid, stolthed og fællesskab.


De bedste arbejdspladser skaber en ensartet og positiv oplevelse for ALLE medarbejdere, uanset hvem de er, og hvad de laver på arbejdspladsen.


Med effektiv ledelse og meningsfulde værdier kan gode arbejdspladser maksimere deres medarbejderes potentiale. Det understøtter medarbejdernes innovationsevne og styrker arbejdspladsens økonomiske vækst.

Borgerperspektivet

Handler om borgere og virksomheders oplevelse af mødet med os som kommune.


Værdier som værdighed, ordentlighed og professionalisme skal være i centrum for vores møde med borgere og virksomheder – og så skal vi have blik for processen og åbenhed omkring denne.


Vi vil invitere borgeren med i løsningen. Vi vil lytte og gå i dialog – og vær åbne overfor andre løsninger end vores fagligt foretrukne.


Borgeren må aldrig komme i klemme, fordi systemerne er uenige eller tager for lang tid om at finde en intern afklaring.

Styring

Når styringsredskaber understøtter ledelse – så går styring og ledelse hånd i hånd, og bidrager i fællesskab til værdi for medarbejderne.


At styre er at udstikke mål, rammer og strukturer for fællesskabet – med gode og gennemskuelige værktøjer og metoder.


Styring er med til at give meningen retning.


Styring er med til at gøre verden mere overskuelig og håndterbar.


En afbalanceret styring skaber motivation for medarbejderne.

De 3 spor - samlet

De tre spor er herover beskrevet adskilt. Men i virkeligheden griber de ind i hinanden. Derfor arbejder vi med alle tre spor samtidigt - så alle ledere og medarbejdere mindes om at se tingene i en større sammenhæng.


Har du gode idéer eller initiativer, som du tænker, kan være vigtige eller nyttige for denne udviklingsrejse, så byd endelig ind.


Sammen kan vi mere!

PRØVEHANDLINGER

Et begreb som ofte optræder, når vi snakker om 'Faxe i Fællesskab', er prøvehandlinger. Et ord, der ligesom 'samskabelse', kan give anledning til lidt forvirring. Så lad os tage et kig på, hvordan vi i Faxe Kommune forstår begrebet og gør det til en væsentlig del af vores rejse frem mod nye løsninger.

INNOVATIONSPRAKTIK

Vi har fokus på innovation og udvikling. Derfor var vi også straks med på at stille op som praktikvært, ifm. Center for Offentlig Innovation gennemførte den årlige 'Innovationspraktik'. Offentligt ansatte som beskæftiger sig med udvikling i forskellig format, får med ordningen, mulighed for at besøge hinandens praksis.

SAMSKABELSE

Samskabelse som metode eller begreb, er et vigtig element i Faxe Kommunes udvikling. Der findes dog mange bud på, hvad begrebet dækker over. Vi har her sat ord på, hvordan vi forstår det og arbejder med det i praksis.