Vil du være med?

FOKUS

Der er særligt tre områder, som optager os i disse år - sammen vil vi kvalificere dem...

Marianne Hoff Andersen

DIREKTØR

Thomas Knudsen

KONSTITUERET

KOMMUNALDIREKTØR

Direktionen sætter her lidt ord på...

Arbejdspladskulturen

Gode arbejdspladser er defineret ved en høj grad af tillid, stolthed og fællesskab.


De bedste arbejdspladser skaber en ensartet og positiv oplevelse for ALLE medarbejdere, uanset hvem de er, og hvad de laver på arbejdspladsen.


Med effektiv ledelse og meningsfulde værdier kan gode arbejdspladser maksimere deres medarbejderes potentiale. Det understøtter medarbejdernes innovationsevne og styrker arbejdspladsens økonomiske vækst.

Borgerperspektivet

Handler om borgere og virksomheders oplevelse af mødet med os som kommune.


Værdier som værdighed, ordentlighed og professionalisme skal være i centrum for vores møde med borgere og virksomheder – og så skal vi have blik for processen og åbenhed omkring denne.


Vi vil invitere borgeren med i løsningen. Vi vil lytte og gå i dialog – og vær åbne overfor andre løsninger end vores fagligt foretrukne.


Borgeren må aldrig komme i klemme, fordi systemerne er uenige eller tager for lang tid om at finde en intern afklaring.

Styring

Når styringsredskaber understøtter ledelse – så går styring og ledelse hånd i hånd, og bidrager i fællesskab til værdi for medarbejderne.


At styre er at udstikke mål, rammer og strukturer for fællesskabet – med gode og gennemskuelige værktøjer og metoder.


Styring er med til at give meningen retning.


Styring er med til at gøre verden mere overskuelig og håndterbar.


En afbalanceret styring skaber motivation for medarbejderne.

De 3 spor - samlet

De tre spor er herover beskrevet adskilt. Men i virkeligheden griber de ind i hinanden. Derfor arbejder vi med alle tre spor samtidigt - så alle ledere og medarbejdere mindes om at se tingene i en større sammenhæng.


Har du gode idéer eller initiativer, som du tænker, kan være vigtige eller nyttige for denne udviklingsrejse, så byd endelig ind.


Sammen kan vi mere!